Henrynote.com

HenryNote.com -- contact@henrynote.com

The music for english learning

Click on the buttons inside the tabbed menu:

Clean Bandit - Symphony (Lyrics) feat. Zara Larsson

Lời bài hát

[Verse 1] 

I’ve been hearin' symphonies 

Before, all I heard was silence 

Arhapsody for you and me  

And every melody is timeless 

Life was stringin' me along 

Then you came and you cut me loose 

Was solo, singin' on my own 

Now I can’t find the key without you 

 

[Pre-chorus] 

And now your song is on repeat 

And I’m dancin' on to your heartbeat 

And when you’re gone, I feel incomplete 

So, if you want the truth 

 

[Chorus] 

I just wanna be part of your symphony 

Will you hold me tight and not let go? 

Symphony Like a love song on the radio 

Will you hold me tight and not let go? 

 

[Verse 2] 

I’m sorry if it’s all too much 

Every day you’re here, I’m healin' 

And I was runnin' outta luck 

I never thought I’d find this feelin' 

'Cause I’ve been hearin' symphonies 

Before all I heard was silence 

A rhapsody for you and me 

(A rhapsody for you and me) 

And every melody is timeless 

 

[Pre-chorus] 

And now your song is on repeat 

And I’m dancin' on to your heartbeat 

And when you’re gone, I feel incomplete 

So, if you want the truth 

 

[Chorus] 

I just wanna be part of your symphony 

Will you hold me tight and not let go? 

Symphony Like a love song on the radio 

Will you hold me tight and not let go? 

 

[Interlude] 

Ah, ah, ah, ah-ah-ah, ah, ah, ah 

Ah, ah, ah, ah-ah-ah, ah, ah, ah 

 

[Pre-chorus] 

And now your song is on repeat 

And I’m dancin' on, to your heartbeat 

And when you’re gone, I feel incomplete 

So if you want the truth (Oh) 

 

[Chorus] 

I just wanna be part of your symphony 

Will you hold me tight and not let go? 

Symphony Like a love song on the radio 

Symphony Will you hold me tight and not let go? 

Symphony Like a love song on the radio 

Will you hold me tight and not let go?

[Câu 1]

Tôi đã là những bản giao hưởng của hearin

Trước đây, tất cả những gì tôi nghe được chỉ là sự im lặng

Arhapsody cho bạn và tôi

Và mọi giai điệu đều vượt thời gian

Cuộc sống đã cuốn theo tôi

Sau đó, bạn đến và bạn cắt đứt tôi

Đã solo, tự mình hát

Bây giờ tôi không thể tìm thấy chìa khóa nếu không có bạn

 

[Đoạn điệp khúc trước]

Và bây giờ bài hát của bạn đang được lặp lại

Và tôi đang theo dõi nhịp tim của bạn

Và khi bạn đi, tôi cảm thấy không đầy đủ

Vì vậy, nếu bạn muốn sự thật

 

[Điệp khúc]

Tôi chỉ muốn trở thành một phần trong bản giao hưởng của bạn

Anh sẽ giữ chặt em không buông?

Giao hưởng Như một bản tình ca trên radio

Anh sẽ giữ chặt em không buông?

 

[Câu 2]

Tôi xin lỗi nếu nó là quá nhiều

Mỗi ngày bạn ở đây, tôi sẽ chữa lành

Và tôi đã hết may mắn

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ tìm thấy cảm giác này

Bản giao hưởng 'Vì tôi đã là tiếng hearin'

Trước khi tất cả những gì tôi nghe thấy là sự im lặng

A rhapsody cho bạn và tôi

(A rhapsody cho bạn và tôi)

Và mọi giai điệu đều vượt thời gian

 

[Đoạn điệp khúc trước]

Và bây giờ bài hát của bạn đang được lặp lại

Và tôi đang theo dõi nhịp tim của bạn

Và khi bạn đi, tôi cảm thấy không đầy đủ

Vì vậy, nếu bạn muốn sự thật

 

[Điệp khúc]

Tôi chỉ muốn trở thành một phần trong bản giao hưởng của bạn

Anh sẽ giữ chặt em không buông?

Giao hưởng Như một bản tình ca trên radio

Anh sẽ giữ chặt em không buông?

 

[Xen vào]

Ah, ah, ah, ah-ah-ah, ah, ah, ah 

Ah, ah, ah, ah-ah-ah, ah, ah, ah 

 

[Đoạn điệp khúc trước]

Và bây giờ bài hát của bạn đang được lặp lại

Và tôi đang theo đuổi nhịp tim của bạn

Và khi bạn đi, tôi cảm thấy không đầy đủ

Vì vậy, nếu bạn muốn sự thật (Ồ)

 

[Điệp khúc]

Tôi chỉ muốn trở thành một phần trong bản giao hưởng của bạn

Anh sẽ giữ chặt em không buông?

Giao hưởng Như một bản tình ca trên radio

Symphony Anh sẽ ôm chặt em và không buông?

Giao hưởng Như một bản tình ca trên radio

Anh sẽ giữ chặt em không buông?

Mesto - Leyla (Lyrics)

Lời bài hát

You were only 17

Looking at your window screen 

Sweetest girl I’ve ever seen 

Straight up from a project dream

You were on the second floor

I was right across from yours

Two different sides of war

Kinda like a west side story, now 

Leyla, i am in love with ya Leyla 

I’m giving up any day now

So bust that window 

And come with me 

Leyla, get all your stuff

And we'll break out, 

Baby i know what to say now, 

But i want you any way 

….

But i want you anyway 

But i want you anyway

…..

Now we've turned 23 

You moved across town from me 

Our friends and family 

Wouldn't let us be happy 

I hear your married now, 

Hear it ain't working out 

But they can't shut us down 

Leyla just tell me how 

And I’ll be there 

You are a goddess i want you to know (oh, oh, oh) 

I’ll never forget you 

I’ll never let goI’ll be coming to get ya 

Leyla,I’m in lo

e with ya Leyla 

I’m giving up any day now, 

So bust that window 

And come with me 

Leyla, get all your stuff 

And we'll break out, 

Baby I know what to say now, 

But I want you any way 

….

But I want you anyway 

…..

But I want you anyway 

You are a goddess I want you to know (oh, oh, oh) 

I’ll never forget you, 

I’ll never let go, 

I’ll be coming to get ya 

Leyla, I am in love with ya Leyla 

I’m giving up any day now, 

So bust that window 

And come with me Leyla, 

Get all your stuff 

And we'll break out, 

Baby I know what to say now, 

But I want you any way 

But I want you anyway 

But I want you anyway 

Leyla, I am in love with ya Leyla 

I’m giving up any day now

So bust that window 

And come with me 

Leyla, get all your stuff 

And we'll break out, 

Baby I know what to say now

But I want you any way

Khi em mười bảy tuổi

Anh nhìn qua khung cửa sổ

Cô gái ngọt ngào nhất mà tôi từng thấy

Như bước ra từ trpng giấc mơ

Nàng đang ở trên tầng hai

Tôi thì ở đối diện

Như hai mặt khác nhau của cuộc chiến

Như một vở kịch không hồi kết, và bây giờ

Leyla, tôi yêu em thật rồi Leyla

Nên sẽ không từ bỏ đâu

Vì vậy, phá vỡ cửa sổ đó

Và đi với tôi nhé

Leyla, lấy tất cả đồ đạc của em 

Và ta cùng ra ngoaì

Em yêu, tôi biết phải nói gì bây giờ,

Dù gì đi nữa tôi vẫn muốn có em 

….

Dù gì đi nữa tôi vẫn muốn có em

Dù gì đi nữa tôi vẫn muốn có em

… ..

Giờ đây đôi ta đã sang tuổi 23

Giờ nàng sẽ chuyển sang thị trấn khác

Bạn bè và gia đình của đôi ta

Sẽ không để đôi hạnh phúc

Tôi nghe nói nàng đã kết hôn,

Một cuộc hôn nhân không trọn vẹn

Nhưng làm sao họ có thể ngăn cản được đôi ta

Leyla chỉ cần nói tôi biết phải làm thế nào thôi

Và tôi sẽ đến bên em ngay lập tức

Nàng là một nữ thần của đời tôi,nàng biết không (oh, oh, oh)

Tôi sẽ không bao giờ quên em

Tôi sẽ không bao giờ buông tay

Tôi sẽ đến bên cạnh em

Tôi yêu em mất rồi Leyla  

Nên sẽ không từ bỏ đâu

Vì vậy, hãy phá cửa sổ đó 

Và đi với tôi nhé

Leyla, lấy tất cả đồ đạc của em

Và chúng ta sẽ ra ngoài 

Em yêu, tôi biết nói gì bây giờ,

Dù gì đi nũa tôi vẫn muốn có em

….

Dù gì đi nữa tôi vẫn muốn có em

… ..

Dù gì đi nữa tôi vẫn muốn có em

Nàng là một nữa thần của đời tôi, nàng biết không (oh, oh, oh)

Tôi sẽ không bao giờ quên em

Tôi sẽ không bao giờ buông tay,

Tôi sẽ đến bên cạnh em

Leyla, tôi yêu em mất rồi Leyla

Nên sẽ không từ bỏ đâu

Vì vậy, phá vỡ cửa sổ đó

Và đi với tôi nhé

Lấy tất cả đồ đạc của em

Và chúng ta sẽ ra ngoài,

Em yêu, tôi biết nói gì bây giờ,

Dù gì đi nữa tôi cũng muốn có em

Dù gì đi nữa tôi cũng muốn có em

Dù gì đi nữa tôi cũng muốn có em

Leyla, tôi yêu em mất rồi Leyla

Nên tôi sẽ không từ bỏ đâu

Vì vậy hãy phá cửa sổ đó  

Và đến với tôi nhé

Leyla, lấy tất cả đồ đạc của em

Và chúng ta sẽ ra ngoài

Em yêu, tôi biết nói gì bây giờ

Dù gì đi nữa tôi cũng muốn có em

Camila Cabello - Havana (Lyrics) ft. Young Thug

Lời bài hát

Havana, ooh na-na (ay)

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ay, ay)

He took me back to East Atlanta, na-na-na

All of my heart is in Havana (ay)

There's somethin' 'bout his manners (uh huh)

Havana, ooh na-na

 

He didn't walk up with that "how you doin'?"

(When he came in the room)

He said there's a lot of girls I can do with

(But I can't without you)

I'm doin' forever in a minute

(That summer night in June)

And papa says he got malo in him

He got me feelin' like

 

Ooh I knew it when I met him

I loved him when I left him

Got me feelin' like

Ooh and then I had to tell him

I had to go, oh na-na-na-na-na

 

Havana, ooh na-na (ay)

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (ay, ay)

He took me back to East Atlanta, na-na-na (uh huh)

All of my heart is in Havana (ay)

My heart is in Havana

Havana, ooh na-na

 

[Young Thug:]

Jeffery

Just graduated, fresh on campus, mmm

Fresh out East Atlanta with no manners, damn

Fresh out East Atlanta

Bump on her bumper like a traffic jam (jam)

Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam (here you go, ay)

Back it on me, shawty cravin' on me

Get to diggin' on me (on me)

She waited on me (then what?)

Shawty cakin' on me, got the bacon on me (wait up)

This is history in the makin' on me (on me)

Point blank, close range, that be

If it cost a million, that's me (that's me)

I was gettin' mula, man they feel me

 

[Camila Cabello:]

Havana, ooh na-na (ay, ay)

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (oh, ay, ay)

He took me back to East Atlanta, na-na-na (oh no)

All of my heart is in Havana

My heart is in Havana

Havana, ooh na-na

 

Ooh na-na, oh na-na-na

Take me back, back, back like

Ooh na-na, oh na-na-na

Take me back, back, back like

Ooh na-na, oh na-na-na

Take me back, back, back like

Ooh na-na, oh na-na-na

Take me back, back, back

Yeah, ay

Ooh...

Take me back to my Havana...

 

Havana, ooh na-na

Half of my heart is in Havana, ooh-na-na (oh, yeah)

He took me back to East Atlanta, na-na-na

All of my heart is in Havana

My heart is in Havana (ay)

Havana, ooh na-na

 

Uh huh

Oh na-na-na

No, no, no, take me back

Oh na-na-na

Havana, ooh na-na

Havana, ooh na-na (ay)

Một nửa trái tim của tôi là ở Havana, ooh-na-na (ay, ay)

Anh ấy đưa tôi trở lại Đông Atlanta, na-na-na

Tất cả trái tim tôi đều ở Havana (ay)

Có gì đó  về cách cư xử của anh ấy (uh huh)

Havana, ooh na-na

 

Anh ấy đã không bước lên với câu "How you doin '?"

(Khi anh ấy vào phòng)

Anh ấy nói có rất nhiều cô gái mà tôi có thể làm cùng

(Nhưng tôi không thể không có bạn)

Tôi sẽ làm mãi mãi trong một phút

(Đêm mùa hè tháng sáu đó)

Và bố nói rằng anh ấy có nhiều chất béo trong người

Anh ấy khiến tôi cảm thấy thích

 

Ooh tôi biết điều đó khi tôi gặp anh ấy

Tôi yêu anh ấy khi tôi rời bỏ anh ấy

Tôi cảm thấy thích

Ooh và sau đó tôi phải nói với anh ấy

Tôi phải đi, oh na-na-na-na-na

 

Havana, ooh na-na (ay)

Một nửa trái tim của tôi là ở Havana, ooh-na-na (ay, ay)

Anh ấy đưa tôi trở lại Đông Atlanta, na-na-na (uh huh)

Tất cả trái tim tôi đều ở Havana (ay)

Trái tim tôi ở Havana

Havana, ooh na-na

 

[Young Thug:]

Jeffery

Vừa tốt nghiệp, mới vào trường, mmm

Mới ra khỏi Đông Atlanta mà không có cách cư xử nào, chết tiệt

Làm mới Đông Atlanta

Đập vào chiếc ốp lưng của cô ấy như tắc đường (kẹt xe)

Này, tôi đã nhanh chóng trả tiền cho cô gái đó giống như chú Sam (của bạn đây, ay)

Trả nó lại cho tôi, khăn choàng cravin 'trên tôi

Bắt tay vào tôi (vào tôi)

Cô ấy đợi tôi (sau đó thì sao?)

Khăn choàng cổ trên người tôi, lấy thịt xông khói cho tôi (chờ đã)

Đây là lịch sử trong makin 'trên tôi (về tôi)

Chỉ vào khoảng trống, phạm vi gần, đó là

Nếu nó có giá một triệu, đó là tôi (đó là tôi)

I was gettin 'mula, người đàn ông họ cảm thấy tôi

 

[Camila Cabello:]

Havana, ooh na-na (ay, ay)

Một nửa trái tim của tôi là ở Havana, ooh-na-na (oh, ay, ay)

Anh ấy đưa tôi trở lại Đông Atlanta, na-na-na (ồ không)

Tất cả trái tim tôi đều ở Havana

Trái tim tôi ở Havana

Havana, ooh na-na

 

Ooh na-na, oh na-na-na

Đưa tôi trở lại, trở lại, trở lại như

Ooh na-na, oh na-na-na

Đưa tôi trở lại, trở lại, trở lại như

Ooh na-na, oh na-na-na

Đưa tôi trở lại, trở lại, trở lại như

Ooh na-na, oh na-na-na

Đưa tôi trở lại, trở lại, trở lại

Vâng, ay

Ôi ...

Đưa tôi trở lại Havana của tôi ...

 

Havana, ooh na-na

Một nửa trái tim của tôi là ở Havana, ooh-na-na (oh, yeah)

Anh ấy đưa tôi trở lại Đông Atlanta, na-na-na

Tất cả trái tim tôi đều ở Havana

Trái tim tôi ở Havana (ay)

Havana, ooh na-na

 

Uh huh

Oh na-na-na

Không, không, không, đưa tôi trở lại

Oh na-na-na

Havana, ooh na-na

Charlie Puth We Don't Talk Anymore Lyrics feat Selena Gomez

Lời bài hát

We don't talk anymore, we don't talk anymore

We don't talk anymore, like we used to do

We don't love anymore

What was all of it for?

Oh, we don't talk anymore, like we used to do

 

I just heard you found the one you've been looking

You've been looking for

I wish I would have known that wasn't me

Cause even after all this time I still wonder

Why I can't move on

Just the way you did so easily

 

Don't wanna know

What kind of dress you're wearing tonight

If he's holding onto you so tight

The way I did before

I overdosed

Should've known your love was a game

Now I can't get you out of my brain

Oh, it's such a shame

 

That we don't talk anymore, we don't talk anymore

We don't talk anymore, like we used to do

We don't love anymore

What was all of it for?

Oh, we don't talk anymore, like we used to do

 

I just hope you're lying next to somebody

Who knows how to love you like me

There must be a good reason that you're gone

Every now and then I think you

Might want me to come show up at your door

But I'm just too afraid that I'll be wrong

 

Don't wanna know

If you're looking into her eyes

If she's holding onto you so tight the way I did before

I overdosed

Should've known your love was a game

Now I can't get you out of my brain

Oh, it's such a shame

 

That we don't talk anymore (We don't, we don't)

We don't talk anymore (We don't, we don't)

We don't talk anymore, like we used to do

We don't love anymore (We don't, we don't)

What was all of it for? (We don't, we don't)

Oh, we don't talk anymore, like we used to do

 

Like we used to do


Don't wanna know

What kind of dress you're wearing tonight

If he's giving it to you just right

The way I did before

I overdosed

Should've known your love was a game

Now I can't get you out of my brain

Oh, it's such a shame

 

That we don't talk anymore (We don't, we don't)

We don't talk anymore (We don't, we don't)

We don't talk anymore, like we used to do

We don't love anymore (We don't, we don't)

What was all of it for? (We don't, we don't)

Oh, we don't talk anymore, like we used to do

 

(We don't talk anymore)

Don't wanna know

What kind of dress you're wearing tonight (Oh)

If he's holding onto you so tight (Oh)

The way I did before

(We don't talk anymore)

I overdosed

Should've known your love was a game (Oh)

Now I can't get you out of my brain (Woah)

Oh, it's such a shame

 

That we don't talk anymore

Chúng ta không nói nữa, chúng ta không nói nữa

Chúng ta không nói chuyện nữa, như chúng ta đã từng làm

Chúng tôi không còn yêu nữa

Tất cả những thứ đó để làm gì?

Ồ, chúng ta không nói chuyện nữa, như chúng ta đã từng làm

 

Tôi vừa nghe nói rằng bạn đã tìm thấy một trong những bạn đang tìm kiếm

Bạn đã tìm kiếm

Tôi ước gì tôi đã biết rằng đó không phải là tôi

Vì sau ngần ấy thời gian tôi vẫn tự hỏi

Tại sao tôi không thể tiếp tục

Đúng như cách bạn đã làm rất dễ dàng

 

Không muốn biết

Bạn đang mặc loại váy nào tối nay

Nếu anh ấy ôm bạn quá chặt

Như cách tôi đã làm trước đây

Tôi đã dùng quá liều

Nên biết tình yêu của bạn là một trò chơi

Bây giờ tôi không thể đưa bạn ra khỏi bộ não của tôi

Ôi, thật là xấu hổ

 

Rằng chúng ta không nói nữa, chúng ta không nói nữa

Chúng ta không nói chuyện nữa, như chúng ta đã từng làm

Chúng tôi không còn yêu nữa

Tất cả những thứ đó để làm gì?

Ồ, chúng ta không nói chuyện nữa, như chúng ta đã từng làm

 

Tôi chỉ hy vọng bạn đang nằm bên cạnh ai đó

Ai biết yêu em như anh

Phải có một lý do chính đáng để bạn ra đi

Thỉnh thoảng tôi nghĩ bạn

Có thể muốn tôi đến xuất hiện trước cửa nhà bạn

Nhưng tôi chỉ sợ rằng tôi sẽ sai

 

Không muốn biết

Nếu bạn đang nhìn vào mắt cô ấy

Nếu cô ấy giữ chặt bạn quá chặt như cách tôi đã làm trước đây

Tôi đã dùng quá liều

Nên biết tình yêu của bạn là một trò chơi

Bây giờ tôi không thể đưa bạn ra khỏi bộ não của tôi

Ôi, thật là xấu hổ

 

Rằng chúng ta không nói nữa (Chúng ta không, chúng ta không)

We don't talk anymore (Chúng tôi không, chúng tôi không)

Chúng ta không nói chuyện nữa, như chúng ta đã từng làm

We don't love more (Chúng tôi không, chúng tôi không)

Tất cả những thứ đó để làm gì? (Chúng tôi không, chúng tôi không)

Ồ, chúng ta không nói chuyện nữa, như chúng ta đã từng làm

 

Như chúng ta đã từng làm

 

Không muốn biết

Bạn đang mặc loại váy nào tối nay

Nếu anh ấy đưa nó cho bạn vừa phải

Như cách tôi đã làm trước đây

Tôi đã dùng quá liều

Nên biết tình yêu của bạn là một trò chơi

Bây giờ tôi không thể đưa bạn ra khỏi bộ não của tôi

Ôi, thật là xấu hổ

 

Rằng chúng ta không nói nữa (Chúng ta không, chúng ta không)

We don't talk anymore (Chúng tôi không, chúng tôi không)

Chúng ta không nói chuyện nữa, như chúng ta đã từng làm

We don't love more (Chúng tôi không, chúng tôi không)

Tất cả những thứ đó để làm gì? (Chúng tôi không, chúng tôi không)

Ồ, chúng ta không nói chuyện nữa, như chúng ta đã từng làm

 

(Chúng ta không nói chuyện nữa)

Không muốn biết

Bạn đang mặc loại váy nào tối nay (Ồ)

Nếu anh ấy ôm bạn thật chặt (Ồ)

Như cách tôi đã làm trước đây

(Chúng ta không nói chuyện nữa)

Tôi đã dùng quá liều

Lẽ ra tình yêu của bạn là một trò chơi (Ồ)

Bây giờ tôi không thể đưa bạn ra khỏi bộ não của tôi (Woah)

Ôi, thật là xấu hổ

 

Rằng chúng ta không nói nữa

Katy Perry - Roar (Lyrics)

Lời bài hát

I used to bite my tongue and hold my breath

Scared to rock the boat and make a mess

So I sat quietly, agreed politely

I guess that I forgot I had a choice

I let you push me past the breaking point

I stood for nothing, so I fell for everything

 

You held me down, but I got up (HEY!)

Already brushing off the dust

You hear my voice, you hear that sound

Like thunder gonna shake the ground

You held me down, but I got up (HEY!)

Get ready cause I’ve had enough

I see it all, I see it now

 

[Chorus]

I got the eye of the tiger, a fighter, dancing through the fire

Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar

Louder, louder than a lion

Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh

You’re gonna hear me roar

 

Now I’m floating like a butterfly

Stinging like a bee I earned my stripes

I went from zero, to my own hero

 

You held me down, but I got up (HEY!)

Already brushing off the dust

You hear my voice, you hear that sound

Like thunder gonna shake the ground

You held me down, but I got up (HEY!)

Get ready ’cause I’ve had enough

I see it all, I see it now

 

[Chorus]

I got the eye of the tiger, a fighter, dancing through the fire

‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar

Louder, louder than a lion

‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh

You’re gonna hear me roar

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh

You'll hear me roar

Oh oh oh oh oh oh

You're gonna hear me roar...

 

Roar-or, roar-or, roar-or, roar-or, roar-or

 

[Pre-chorus]

I got the eye of the tiger, a fighter, dancing through the fire

‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar

Louder, louder than a lion

‘Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh

You’re gonna hear me roar

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh

You'll hear me roar

Oh oh oh oh oh oh

You're gonna hear me roar...

Tôi đã từng cắn lưỡi và nín thở

Sợ rung thuyền và làm loạn

Vì vậy, tôi ngồi lặng lẽ, đã đồng ý một cách lịch sự

Tôi đoán rằng tôi đã quên rằng tôi có một sự lựa chọn

Tôi đã để bạn đẩy tôi vượt qua điểm phá vỡ

Tôi không có gì để đứng, vì vậy tôi đã gục ngã vì mọi thứ

 

Bạn đã giữ tôi xuống, nhưng tôi đã đứng dậy (HEY!)

Đã phủi bụi

Bạn nghe thấy giọng nói của tôi, bạn nghe thấy âm thanh đó

Giống như sấm sét sẽ làm rung chuyển mặt đất

Bạn đã giữ tôi xuống, nhưng tôi đã đứng dậy (HEY!)

Chuẩn bị đi bởi vì tôi đã chịu quá đủ rồi

Tôi thấy tất cả, tôi thấy nó bây giờ

 

[Điệp khúc]

Tôi có mắt của một con hổ, một võ sĩ, đang nhảy qua ngọn lửa

Bởi vì tôi là một nhà vô địch và bạn sẽ nghe thấy tôi hét lên

To hơn, to hơn sư tử

Bởi vì tôi là một nhà vô địch và bạn sẽ nghe thấy tôi hét lên

Ôi ôi ôi ôi ôi ôi

Ôi ôi ôi ôi ôi ôi

Ôi ôi ôi ôi ôi ôi

Em sẽ nghe anh gào thét

 

Bây giờ tôi đang trôi nổi như một con bướm

Nhức nhối như một con ong, tôi kiếm được sọc của mình

Tôi đã đi từ con số 0, trở thành người hùng của chính mình

 

Bạn đã giữ tôi xuống, nhưng tôi đã đứng dậy (HEY!)

Đã phủi bụi

Bạn nghe thấy giọng nói của tôi, bạn nghe thấy âm thanh đó

Giống như sấm sét sẽ làm rung chuyển mặt đất

Bạn đã giữ tôi xuống, nhưng tôi đã đứng dậy (HEY!)

Chuẩn bị đi bởi vì tôi đã chịu quá đủ rồi

Tôi thấy tất cả, tôi thấy nó bây giờ

 

[Điệp khúc]

Tôi có mắt của một con hổ, một võ sĩ, đang nhảy qua ngọn lửa

Vì tôi là một nhà vô địch và bạn sẽ nghe thấy tôi gầm lên

To hơn, to hơn sư tử

Vì tôi là một nhà vô địch và bạn sẽ nghe thấy tôi gầm lên

Ôi ôi ôi ôi ôi ôi

Ôi ôi ôi ôi ôi ôi

Ôi ôi ôi ôi ôi ôi

Em sẽ nghe anh gào thét

Ôi ôi ôi ôi ôi ôi

Ôi ôi ôi ôi ôi ôi

Bạn sẽ nghe thấy tôi gầm lên

Ôi ôi ôi ôi ôi ôi

Em sẽ nghe anh gào thét...

 

Rầm-hoặc, gầm-hoặc, gầm-hoặc, gầm-hoặc, gầm-hoặc

 

[Đoạn điệp khúc trước]

Tôi có mắt của một con hổ, một võ sĩ, đang nhảy qua ngọn lửa

Vì tôi là một nhà vô địch và bạn sẽ nghe thấy tôi gầm lên

To hơn, to hơn sư tử

Vì tôi là một nhà vô địch và bạn sẽ nghe thấy tôi gầm lên

Ôi ôi ôi ôi ôi ôi

Ôi ôi ôi ôi ôi ôi

Ôi ôi ôi ôi ôi ôi

Em sẽ nghe anh gào thét

Ôi ôi ôi ôi ôi ôi

Ôi ôi ôi ôi ôi ôi

Bạn sẽ nghe thấy tôi gầm lên

Ôi ôi ôi ôi ôi ôi

Em sẽ nghe anh gào thét...

Calvin Harris - Outside ft. Ellie Goulding [Lyrics]

Lời bài hát

Look at what you’ve done

Stand still, falling away from me

When it takes so long

Fire's out, what do you want to be?

 

[Chorus]

Now I’m holding on

Myself was never enough for me

Gotta be so strong

There's a power in what you do

Now every other day I’ll be watching you

 

I’ll show you what it feels like

Now I’m on the outside

We did everything right

Now I’m on the outside

I’ll show you what it feels like

Now I’m on the outside

We did everything right

Now I’m on the outside

Ѕo, you give me no reason

 

For me to stay close to you

Tell me what lovers do

How are we still breathing?

It’s never for us to choose

I’ll be the strength in you

 

[Chorus]

Now I’m holding on (I’m holding on)

Myself was never enough for me

Gotta be so strong

There's a power in what you do

Now every other day I’ll be watching you

 

I’ll show you what it feels like

Now I’m on the outside

We did everything right

Now I’m on the outside

I’ll show you what it feels like

Now I’m on the outside

We did everything right

Now I’m on the outside

 

I’ll show you what it feels like

Now I’m on the outside

I’ll show you what it feels like

 

I’ll show you what it feels like
Now I’m on the outside

We did everything right

Now I’m on the outside

Nhìn vào những gì bạn đã làm

Và vẫn còn, đang chờ đợi tôi

Khi nó mất quá nhiều thời gian

Lửa đã tắt, bạn muốn trở thành gì?

 

[Điệp khúc]

Tôi đang chờ

Bản thân tôi không bao giờ là đủ đối với tôi

Phải thật mạnh mẽ

Có một sức mạnh trong những gì bạn làm

Bây giờ bạn có thể sẽ theo dõi bạn

 

Tôi sẽ cho bạn thấy cảm giác như thế nào

Tôi đang ở bên ngoài

Chúng tôi đã từng làm đúng

Tôi đang ở bên ngoài

Tôi sẽ cho bạn thấy cảm giác như thế nào

Tôi đang ở bên ngoài

Chúng tôi đã từng làm đúng

Tôi đang ở bên ngoài

Vì vậy, bạn không cho tôi lý do

 

Để tôi có thể gần gũi với bạn

Nói cho tôi biết những người yêu làm gì

Chúng ta vẫn thở như thế nào?

Không bao giờ để chúng ta lựa chọn

Tôi sẽ là sức mạnh của bạn

 

[Điệp khúc]

Ɲow Ɩ'm hold on (Tôi đang giữ chặt)

Bản thân tôi không bao giờ là đủ đối với tôi

Phải thật mạnh mẽ

Có một sức mạnh trong những gì bạn làm

Bây giờ bạn có thể sẽ theo dõi bạn

 

Tôi sẽ cho bạn thấy cảm giác như thế nào

Tôi đang ở bên ngoài

Chúng tôi đã từng làm đúng

Tôi đang ở bên ngoài

Tôi sẽ cho bạn thấy cảm giác như thế nào

Tôi đang ở bên ngoài

Chúng tôi đã từng làm đúng

Tôi đang ở bên ngoài

 

Tôi sẽ cho bạn thấy cảm giác như thế nào

Tôi đang ở bên ngoài

Tôi sẽ cho bạn thấy cảm giác như thế nào

 

Tôi sẽ cho bạn thấy cảm giác như thế nào

Tôi đang ở bên ngoài

Chúng tôi đã từng làm đúng

Tôi đang ở bên ngoài

Melanie Martinez - Play Date (Lyrics)

Lời bài hát

[Verse 1] 

You call me on the telephone, you feel so far away 

You tell me to come over, there's some games you wanna play 

I'm walking to your house, nobody's home 

Just me and you and you and me alone 

 

[Pre-chorus] 

We're just playing hide and seek 

It's getting hard to breathe under the sheets with you 

I don't want to play no games 

I'm tired of always chasing, chasing after you 

 

[Chorus]  

I don't give a fuck about you anyways 

Who ever said I give a shit about you? 

You never share your toys or communicate 

I guess I'm just a play date to you 

 

[Verse 2] 

Wake up in your bedroom and there's nothing left to say 

When I try to talk, you're always playing board games

I wish I had monopoly over your mind 

I wish I didn't care all the time 

 

[Pre-Chorus]  

We're just playing hide and seek 

It's getting hard to breathe under the sheets with you 

I don't want to play no games 

I'm tired of always chasing, chasing after you 

 

[Chorus]  

I don't give a fuck about you anyways 

Who ever said I give a shit about you? 

You never share your toys or communicate 

I guess I'm just a play date to you 

 

[Bridge]  

Ring around the rosy 

I never know, I never know what you need 

Ring around the rosy, I want to give you, want to give you 

What you need 

 

[Chorus]  

I don't give a fuck about you anyways 

Who ever said I give a shit about you? 

You never share your toys or communicate 

I guess I'm just a play date to you 

 

[Outro] 

You know I give a fuck about you everyday 

Guess it's time that I tell you the truth 

If I share my toys, will you let me stay? 

Don't want to leave this play date with you

[Câu 1]

Bạn gọi cho tôi trên điện thoại, bạn cảm thấy rất xa

Bạn bảo tôi đến đây, có một số trò chơi bạn muốn chơi

Tôi đang đi bộ đến nhà của bạn, không có ai ở nhà

Chỉ tôi và bạn, bạn và một mình tôi

 

[Điệp khúc trước]

Chúng tôi chỉ đang chơi trốn tìm

Thật khó thở dưới ga trải giường với bạn

Tôi không muốn chơi các trò chơi

Tôi mệt mỏi vì luôn phải đuổi theo, đuổi theo bạn

 

[Điệp khúc]

Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì về bạn

Ai đã từng nói tôi coi thường bạn?

Bạn không bao giờ chia sẻ đồ chơi của bạn hoặc giao tiếp

Tôi đoán tôi chỉ là một cuộc hẹn chơi với bạn

 

[Câu 2]

Thức dậy trong phòng ngủ của bạn và không còn gì để nói

Khi tôi cố gắng nói, bạn luôn chơi trò chơi trên bàn cờ

Tôi ước tôi là độc quyền trong tâm trí của bạn

Tôi ước tôi không quan tâm mọi lúc

 

[Điệp khúc trước]

Chúng tôi chỉ đang chơi trốn tìm

Thật khó thở dưới tấm trải giường với bạn

Tôi không muốn chơi các trò chơi

Tôi mệt mỏi vì luôn phải đuổi theo, đuổi theo bạn

 

[Điệp khúc]

Tôi không quan tâm đến bạn bất cứ điều gì

Ai đã từng nói tôi coi thường bạn?

Bạn không bao giờ chia sẻ đồ chơi của bạn hoặc giao tiếp

Tôi đoán tôi chỉ là một cuộc hẹn chơi với bạn

 

[Cầu]

Vòng quanh màu hồng

Tôi không bao giờ biết, tôi không bao giờ biết bạn cần gì

Vòng quanh hồng, tôi muốn cho bạn, muốn cho bạn

Những gì bạn cần

 

[Điệp khúc]

Tôi không quan tâm đến bạn bất cứ điều gì

Ai đã từng nói tôi coi thường bạn?

Bạn không bao giờ chia sẻ đồ chơi của bạn hoặc giao tiếp

Tôi đoán tôi chỉ là một cuộc hẹn chơi với bạn

 

[Outro]

Bạn biết đấy, hàng ngày tôi rất quan tâm đến bạn

Đoán rằng đã đến lúc tôi nói cho bạn sự thật

Nếu tôi chia sẻ đồ chơi của mình, bạn có cho tôi ở lại không?

Không muốn rời khỏi cuộc chơi này với bạn

Ed Sheeran - Shape of You (Lyrics)

Lời bài hát

[Verse 1]

The club isn't the best place to find a lover

So the bar is where Ɩ go

Me and my friends at the table doing shots

Drinking faster and then we talk slow

Ϲome over and start up a conversation with just me

And trust me I’ll give it a chance now

Take my hand, stop! Put the man on the jukebox

And then we start to dance, and now I’m singing like

 

[Pre-chorus]

Girl, уou know Ɩ want уour love

Your love was handmade for somebodу like me

Ϲome on now, follow mу lead

I maу be crazy, don't mind me, say

Boу, let's not talk too much

Grab on my waist and put that bodу on me

Ϲome on now, follow mу lead

Ϲome—come on now, follow mу lead

 

[Ϲhorus]

I’m in love with the shape of you

We push and pull like a magnet do

Although mу heart is falling too

I’m in love with your body

And last night уou were in mу room

And now mу bedsheets smell like уou

Everу day discovering something brand new

I’m in love with уour bodу

Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i

Ɩ'm in love with уour bodу

Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i

I’m in love with уour bodу

Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i

I’m in love with уour bodу

Everу daу discovering something brand new

I’m in love with the shape of уou

 

[Verse 2]

One week in we let the storу begin

We're going out on our first date

But уou and me are thriftу so go all уou can eat

Fill up уour bag and Ɩ fill up a plate

We talk for hours and hours about the sweet and the sour

And how уour familу is doin' okaу

And leave and get in a taxi, we kiss in the backseat

Tell the driver make the radio plaу, and Ɩ'm singing like

 

[Pre-chorus]

Girl, уou know Ɩ want уour love

Your love was handmade for somebodу like me

Ϲome on now, follow mу lead

I maу be crazу, don't mind me, saу

Boу, let's not talk too much

Grab on mу waist and put that bodу on me

Ϲome on now, follow mу lead

Ϲome—come on now, follow mу lead

 

[Ϲhorus]

I’m in love with the shape of уou

We push and pull like a magnet do

Although mу heart is falling too

I’m in love with уour bodу

And last night уou were in mу room

And now mу bedsheets smell like уou

Everу daу discovering something brand new

I’m in love with уour bodу

Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i

I’m in love with уour bodу

Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i

I’m in love with уour bodу

Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i

I’m in love with уour bodу

Everу daу discovering something brand new

I’m in love with the shape of уou

 

[Bridge]

Ϲome on, be mу babу, come on

Ϲome on, be mу babу, come on

Ϲome on, be mу babу, come on

Ϲome on, be mу babу, come on

Ϲome on, be mу babу, come on

Ϲome on, be mу babу, come on

Ϲome on, be mу babу, come on

Ϲome on, be mу babу, come on

 

[Ϲhorus]

I’m in love with the shape of уou

We push and pull like a magnet do

Although mу heart is falling too

I’m in love with уour bodу

Last night уou were in mу room

And now mу bedsheets smell like уou

Everу daу discovering something brand new

I’m in love with уour bodу

Ϲome on, be mу babу, come on

Ϲome on, be mу babу, come on

I’m in love with уour bodу

Ϲome on, be mу babу, come on

Ϲome on, be mу babу, come on

I’m in love with уour bodу

Ϲome on, be mу babу, come on

Ϲome on, be mу babу, come on

I’m in love with уour bodу

Everу daу discovering something brand new

I’m in love with the shape of уou

[Câu 1]

Câu lạc bộ không phải là nơi tốt nhất để tìm người yêu

Vì vậy, quán bar là nơi tôi đến

Tôi và những người bạn cùng bàn chụp ảnh

Uống nhanh hơn và sau đó chúng tôi nói chậm

Hãy trở lại và bắt đầu một cuộc trò chuyện chỉ với tôi

Và hãy tin tôi, tôi sẽ cho nó một cơ hội ngay bây giờ

Nắm lấy tay tôi, dừng lại! Đưa người đàn ông vào máy hát tự động

Và sau đó chúng tôi bắt đầu nhảy, và bây giờ tôi đang hát

 

[Đoạn điệp khúc trước]

Cô gái, bạn biết đấy, tôi muốn tình yêu của bạn

Tình yêu của bạn được dành cho một số người như tôi

Bây giờ, hãy làm theo sự hướng dẫn của tôi

Tôi có thể điên cuồng, đừng bận tâm đến tôi, saу

Chàng trai, đừng nói nhiều nữa

Nắm lấy eo của tôi và mặc cái áo đó vào người tôi

Bây giờ, hãy làm theo sự hướng dẫn của tôi

Về nhà — nào bây giờ, theo sự hướng dẫn của tôi

 

[Điệp khúc]

Tôi yêu cơ thể của bạn

Chúng tôi đẩy và kéo như một cục nam châm

Mặc dù trái tim tôi cũng đang rơi

Tôi yêu tình yêu của bạn

Và đêm qua, bạn đã ở trong phòng của tôi

Và bây giờ ga trải giường của tôi có mùi của bạn

Bạn đã từng khám phá điều gì đó hoàn toàn mới

Tôi yêu tình yêu của bạn

Oh — i — oh — i — oh — i — oh — i

Tôi yêu tình yêu của bạn

Oh — i — oh — i — oh — i — oh — i

Tôi yêu tình yêu của bạn

Oh — i — oh — i — oh — i — oh — i

Tôi yêu tình yêu của bạn

Bạn đã từng khám phá điều gì đó hoàn toàn mới

Tôi yêu cơ thể của bạn

 

[Câu 2]

Một tuần sau, chúng tôi để cho tình trạng bắt đầu

Chúng ta sẽ đi chơi vào ngày đầu tiên của chúng ta

Nhưng tôi và bạn đều tiết kiệm nên cứ ăn hết là bạn có thể ăn

Đổ đầy túi của bạn và đổ đầy một đĩa

Chúng ta nói hàng giờ đồng hồ về vị chua ngọt

Và gia đình bạn đang hoạt động như thế nào

Và rời đi trên chiếc xe taxi, chúng tôi hôn nhau ở băng ghế sau

Nói với người lái xe hãy bắt đài phát thanh và tôi đang hát như thế nào

 

[Điệp khúc trước]

Cô gái, bạn biết đấy, tôi muốn tình yêu của bạn

Tình yêu của bạn được dành cho một số người như tôi

Bây giờ, hãy làm theo sự hướng dẫn của tôi

Tôi có thể điên cuồng, đừng bận tâm đến tôi, saу

Chàng trai, đừng nói nhiều nữa

Nắm lấy eo của tôi và mặc cái áo đó vào người tôi

Bây giờ, hãy làm theo sự hướng dẫn của tôi

Về nhà — nào bây giờ, theo sự hướng dẫn của tôi

 

[Điệp khúc]

Tôi yêu cơ thể của bạn

Chúng tôi đẩy và kéo như một cục nam châm

Mặc dù trái tim tôi cũng đang rơi

Tôi yêu tình yêu của bạn

Và đêm qua, bạn đã ở trong phòng của tôi

Và bây giờ ga trải giường của tôi có mùi của bạn

Bạn đã từng khám phá điều gì đó hoàn toàn mới

Tôi yêu tình yêu của bạn

Oh — i — oh — i — oh — i — oh — i

Tôi yêu tình yêu của bạn

Oh — i — oh — i — oh — i — oh — i

Tôi yêu tình yêu của bạn

Oh — i — oh — i — oh — i — oh — i

Tôi yêu tình yêu của bạn

Bạn đã từng khám phá điều gì đó hoàn toàn mới

Tôi yêu hình dạng của bạn

 

[Cầu]

Thôi nào, hãy bình tĩnh, cố lên

Thôi nào, hãy bình tĩnh, cố lên

Thôi nào, hãy bình tĩnh, cố lên

Thôi nào, hãy bình tĩnh, cố lên

Thôi nào, hãy bình tĩnh, cố lên

Thôi nào, hãy bình tĩnh, cố lên

Thôi nào, hãy bình tĩnh, cố lên

Thôi nào, hãy bình tĩnh, cố lên

 

[Điệp khúc]

Tôi yêu hình dạng của bạn

Chúng tôi đẩy và kéo như một cục nam châm

Mặc dù trái tim tôi cũng đang rơi

Tôi yêu tình yêu của bạn

Đêm qua, bạn đã ở trong phòng của tôi

Và bây giờ ga trải giường của tôi có mùi của bạn

Bạn đã từng khám phá điều gì đó hoàn toàn mới

Tôi yêu tình yêu của bạn

Thôi nào, hãy bình tĩnh, cố lên

Thôi nào, hãy bình tĩnh, cố lên

Tôi yêu tình yêu của bạn

Thôi nào, hãy bình tĩnh, cố lên

Thôi nào, hãy bình tĩnh, cố lên

Tôi yêu tình yêu của bạn

Thôi nào, hãy bình tĩnh, cố lên

Thôi nào, hãy bình tĩnh, cố lên

Tôi yêu tình yêu của bạn

Bạn đã từng khám phá điều gì đó hoàn toàn mới

Tôi yêu cơ thể của bạn

Westlife - My Love (Lyrics)

Lời bài hát

An empty street

An empty house

A hole inside my heart

I'm all alone

The rooms are getting smaller

 

I wonder how

I wonder why

I wonder where they are

The days we had

The songs we sang together

 

And all my love I'm holding on forever

Reaching for the love that seems so far

 

So I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue to see you once again, my love

Over seas from coast to coast

To find the place I love the most

Where the fields are green to see you once again, my love

 

I try to read

I go to work

I'm laughing with my friends

But I can't stop

To keep myself from thinking, oh, no

 

I wonder how

I wonder why

I wonder where they are

The days we had

The songs we sang together

 

And all my love I'm holding on forever

Reaching for the love that seems so far

 

So I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue to see you once again, my love

Over seas from coast to coast

To find the place I love the most

Where the fields are green to see you once again

 

To hold you in my arms

To promise you my love

To tell you from the heart

You're all I'm thinking of

Reaching for the love that seems so far

 

So, so I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue to see you once again, my love

Over seas from coast to coast

To find the place I love the most

Where the fields are green to see you once again, my love

 

Say a little prayer

My sweet love

Dreams will take me there

Where the skies are blue to see you once again, oh, my love

Over seas from coast to coast

To find the place I love the most

Where the fields are green to see you once again, my love

Một con đường vắng

Một ngôi nhà trống

Một khoảng trống trong trái tim tôi

Tôi chỉ có một mình

Các phòng ngày càng nhỏ

 

Tôi tự hỏi làm thế nào

Tôi tự hỏi tại sao

tôi tự hỏi họ ở đâu

Những ngày chúng ta đã có

Những bài hát chúng ta đã hát cùng nhau

 

Và tất cả tình yêu của tôi tôi đang giữ mãi mãi

Vươn tới tình yêu dường như đã xa

 

Vì vậy, tôi nói một lời cầu nguyện nhỏ

Và hy vọng những giấc mơ của tôi sẽ đưa tôi đến đó

Nơi bầu trời trong xanh để gặp lại bạn một lần nữa, tình yêu của tôi

Băng qua đại dương từ bờ biển này đến bờ biển khác

Để tìm nơi tôi yêu thích nhất

Nơi cánh đồng xanh tươi hẹn gặp lại em, tình yêu của anh

 

Tôi cố gắng đọc

tôi đi làm

Tôi đang cười với bạn bè của tôi

Nhưng tôi không thể dừng lại

Để giữ cho bản thân không suy nghĩ, ồ, không

 

Tôi tự hỏi làm thế nào

Tôi tự hỏi tại sao

tôi tự hỏi họ ở đâu

Những ngày chúng ta đã có

Những bài hát chúng ta đã hát cùng nhau

 

Và tất cả tình yêu của tôi tôi đang giữ mãi mãi

Vươn tới tình yêu dường như đã xa

 

Vì vậy, tôi nói một lời cầu nguyện nhỏ

Và hy vọng những giấc mơ của tôi sẽ đưa tôi đến đó

Nơi bầu trời trong xanh để gặp lại bạn một lần nữa, tình yêu của tôi

Băng qua đại dương từ bờ biển này đến bờ biển khác

Để tìm nơi tôi yêu thích nhất

Nơi cánh đồng xanh tươi hẹn gặp lại bạn

 

Để ôm bạn trong vòng tay của tôi

Hứa với bạn tình yêu của tôi

Để nói với bạn từ trái tim

Bạn là tất cả những gì tôi đang nghĩ đến

Vươn tới tình yêu dường như đã xa

 

Vì vậy, tôi nói một lời cầu nguyện nhỏ

Và hy vọng những giấc mơ của tôi sẽ đưa tôi đến đó

Nơi bầu trời trong xanh để gặp lại bạn một lần nữa, tình yêu của tôi

Băng qua đại dương từ bờ biển này đến bờ biển khác

Để tìm nơi tôi yêu thích nhất

Nơi cánh đồng xanh tươi hẹn gặp lại em, tình yêu của anh

 

Nói một lời cầu nguyện nhỏ

Tình yêu ngọt ngào của tôi

Những giấc mơ sẽ đưa tôi đến đó

Nơi bầu trời trong xanh để gặp lại em một lần nữa, tình yêu của anh

Băng qua đại dương từ bờ biển này đến bờ biển khác

Để tìm nơi tôi yêu thích nhất

Nơi cánh đồng xanh tươi hẹn gặp lại em, tình yêu của anh

Powfu - Death Bed (Lyrics) ft. beabadoobee

Lời bài hát

[Chorus]

Don’t stay awake for too long

Don’t go to bed

I’ll make a cup of coffee

For your head

It’ll get you up

And going out of bed

 

[Rap]

Yeah I don’t wanna fall asleep

I don’t wanna pass away

I been thinking of our future

Cause I’ll never see those days

I don’t know

Why this has happened

But I probably deserve it

I tried to do my best

But you know

That I’m not perfect

I been praying for forgiveness

You’ve been praying

For my health

When I leave this earth

Hopin’ you’ll find someone else

Cause yeah we still young

There’s so much we haven’t done

Getting married start a family

Watch your husband with his son

I wish it could be me

But I won’t make it out this bed

I hope I go to heaven

So I see you once again

My life was kinda short

But I got so many blessings

Happy you were mine

It sucks that it’s all ending

[Chorus]

Don’t stay awake for too long

Don’t go to bed

I’ll make a cup of coffee

For your head

It’ll get you up

And going out of bed yeah

 

[Chorus]

Don’t stay awake for too long

Don’t go to bed

I’ll make a cup of coffee

For your head

It’ll get you up

And going out of bed yay

 

[Rap]

It won’t be like this

For too long

It won’t break you down

I’ll make a cup of coffee

Nothing feels the same

When you’re so far away

The world might be strange

But it’s a beautiful place

If we can make it

Through tomorrow

There’ll be brighter times

I’ll make a cup of coffee

Photographs of you

Will get me through the day

The time we spend apart

Will be a memory some day

 

[Chorus]

Don’t stay awake for too long

Don’t go to bed

I’ll make a cup of coffee

For your head

It’ll get you up

And going out of bed

 

[Chorus]

Don’t stay awake for too long

Don’t go to bed

I’ll make a cup of coffee

For your head

It’ll get you up

And going out of bed

[Điệp khúc]

Đừng thức quá lâu

Đừng đi ngủ

Tôi sẽ pha một tách cà phê

Cho cái đầu của bạn

Nó sẽ giúp bạn thức dậy

Và ra khỏi giường

 

[Rap]

Vâng tôi không muốn ngủ

Tôi không muốn chết đi

Tôi đang nghĩ về tương lai của chúng tôi

Vì tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy những ngày đó

Tôi không biết

Tại sao điều này đã xảy ra

Nhưng tôi có lẽ xứng đáng

Tôi đã cố gắng làm hết sức mình

Nhưng bạn biết

Rằng tôi không hoàn hảo

Tôi đã cầu nguyện để được tha thứ

Bạn đã cầu nguyện

Vì sức khỏe của tôi

Khi tôi rời khỏi trái đất này

Hy vọng bạn sẽ tìm thấy một người khác

Bởi vì chúng tôi vẫn còn trẻ

Còn rất nhiều điều chúng tôi chưa làm được

Kết hôn là bắt đầu một gia đình

Xem chồng của bạn với con trai của anh ấy

Tôi ước nó có thể là tôi

Nhưng tôi sẽ không ra khỏi chiếc giường này

Tôi hy vọng rằng là tôi có thể đi đến thiên đường

Vì vậy, tôi gặp lại bạn một lần nữa

Cuộc sống của tôi khá ngắn ngủi

Nhưng tôi nhận được rất nhiều phước lành

Hạnh phúc bạn là của tôi

Thật tệ là tất cả đều kết thúc

[Điệp khúc]

Đừng thức quá lâu

Đừng đi ngủ

Tôi sẽ pha một tách cà phê

Cho cái đầu của bạn

Nó sẽ giúp bạn thức dậy

Và đi ra khỏi giường vâng

 

[Điệp khúc]

Đừng thức quá lâu

Đừng đi ngủ

Tôi sẽ pha một tách cà phê

Cho cái đầu của bạn

Nó sẽ giúp bạn thức dậy

Và ra khỏi giường yay

 

[Rap]

Nó sẽ không như thế này

Quá lâu

Nó sẽ không làm bạn suy sụp

Tôi sẽ pha một tách cà phê

Không có gì giống nhau

Khi bạn ở rất xa

Thế giới có thể kỳ lạ

Nhưng đó là một nơi tuyệt đẹp

Nếu chúng ta có thể làm cho nó

Qua ngày mai

Sẽ có những khoảng thời gian tươi sáng hơn

Tôi sẽ pha một tách cà phê

Những bức ảnh của bạn

Sẽ giúp tôi qua ngày

Thời gian chúng ta xa nhau

Sẽ là những kỷ niệm vào một ngày nào đó

 

[Điệp khúc]

Đừng thức quá lâu

Đừng đi ngủ

Tôi sẽ pha một tách cà phê

Cho cái đầu của bạn

Nó sẽ giúp bạn thức dậy

Và ra khỏi giường

 

[Điệp khúc]

Đừng thức quá lâu

Đừng đi ngủ

Tôi sẽ pha một tách cà phê

Cho cái đầu của bạn

Nó sẽ giúp bạn thức dậy

Và ra khỏi giường

TheFatRat - Fly Away (Lyrics) feat. Anjulie

Lời bài hát

[Intro] 

Come and fly away with me 

Come and fly away with me-e-e-e-e 

Come and fly away with me 

Co-co-come and fly away with me-e-e-e-e-e-e 

Come and fly away with me 

Come and fly away with me-e-e-e-e 

Come and fly away with me 

Co-co-come and fly away with me-e-e-e-e-e-e 

 

[Build] 

Don’t you be afraid 

Everything will change 

You and I Jumping off the edge 

They say dreamers never die 

So, come and fly 

Come and fly 

Come and fly away with me 

 

[Chorus] 

We’re rising, we’re falling 

We’ll make it through 

We’re climbing, we’re soaring 

A thousand views 

We’re rising, we’re falling 

We’ll make it through 

We’re climbing, we’re soaring 

A thousand views 

 

[Verse] 

Somewhere by the emerald sea 

Where the moon and water meet 

Somewhere close to harmony 

When the world is sound asleep 

Something's gonna bring a change 

Journeys we are meant to take 

Something at the edge of space 

Calling us to fly away 

 

[Build] 

Don’t you be afraid 

Everything will change 

You and I Jumping off the edge 

They say dreamers never die 

So, come and fly 

Come and fly 

Come and fly away with me 

 

[Chorus] 

We’re rising, we’re falling 

We’ll make it through 

We’re climbing, we’re soaring 

A thousand views 

We’re rising, we’re falling 

We’ll make it through 

We’re climbing, we’re soaring 

A thousand views 

 

[Break] 

Come and fly away 

Come and 

Come and fly away 

Come and fly away with me 

Come and fly away 

Come and 

Come and fly away 

Come and fly away with me 

 

[Outro] 

Something's gonna bring a change 

Journeys we are meant to take 

Something at the edge of space 

Calling us to fly away

[Giới thiệu]

Hãy đến và bay đi với tôi

Hãy đến và bay đi với tôi-e-e-e-e

Hãy đến và bay đi với tôi

Co-co-come and bay to me-e-e-e-e-e-e

Hãy đến và bay đi với tôi

Hãy đến và bay đi với tôi-e-e-e-e

Hãy đến và bay đi với tôi

Co-co-come and bay to me-e-e-e-e-e-e

 

[Xây dựng]

Bạn đừng sợ

Mọi thứ sẽ thay đổi

Bạn và tôi Nhảy ra khỏi bờ vực

Họ nói những kẻ mộng mơ không bao giờ chết

Vì vậy, hãy đến và bay

Đến và bay

Hãy đến và bay đi với tôi

 

[Điệp khúc]

Chúng tôi đang tăng, chúng tôi đang giảm

Chúng ta sẽ làm được việc này

Chúng tôi đang leo lên, chúng tôi đang bay lên

Một nghìn lượt xem

Chúng tôi đang tăng, chúng tôi đang giảm

Chúng ta sẽ làm được việc này

Chúng tôi đang leo lên, chúng tôi đang bay lên

Một nghìn lượt xem

 

[Thơ]

Nơi nào đó bên biển ngọc lục bảo

Nơi mặt trăng và nước gặp nhau

Một nơi nào đó gần với sự hòa hợp

Khi thế giới chìm trong giấc ngủ

Điều gì đó sẽ mang lại sự thay đổi

Những hành trình chúng tôi dự định sẽ thực hiện

Thứ gì đó ở rìa không gian

Gọi cho chúng tôi để bay đi

 

[Xây dựng]

Bạn đừng sợ

Mọi thứ sẽ thay đổi

Bạn và tôi Nhảy ra khỏi bờ vực

Họ nói những kẻ mộng mơ không bao giờ chết

Vì vậy, hãy đến và bay

Đến và bay

Hãy đến và bay đi với tôi

 

[Điệp khúc]

Chúng tôi đang tăng, chúng tôi đang giảm

Chúng ta sẽ làm được việc này

Chúng tôi đang leo lên, chúng tôi đang bay lên

Một nghìn lượt xem

Chúng tôi đang tăng, chúng tôi đang giảm

Chúng ta sẽ làm được việc này

Chúng tôi đang leo lên, chúng tôi đang bay lên

Một nghìn lượt xem

 

[Nghỉ]

Hãy đến và bay đi

Đến và

Hãy đến và bay đi

Hãy đến và bay đi với tôi

Hãy đến và bay đi

Đến và

Hãy đến và bay đi

Hãy đến và bay đi với tôi

 

[Outro]

Điều gì đó sẽ mang lại sự thay đổi

Những hành trình chúng tôi dự định sẽ thực hiện

Thứ gì đó ở rìa không gian

Gọi cho chúng tôi để bay đi

Tones and I Dance Monkey Lyrics

Lời bài hát

[Verse 1] 

They say, "Oh my god, 

I see the way you shine 

Take your hand, my dear, 

and place them both in mine" 

You know you stopped me dead 

while I was passing by 

And now I beg to see you dance 

just one more time 

 

[Pre-Chorus]  

Ooh, I see you, see you, 

see you every time 

And oh my, I, I like your style 

You, you make me, make me, 

make me wanna cry 

And now I beg to see you dance 

just one more time 

 

[Chorus]  

So they say 

Dance for me, dance for me, 

dance for me, oh-oh-oh 

I've never seen anybody 

do the things you do before 

They say  

Move for me, move for me, 

move for me, ayy-ayy-ayy 

And when you’re done 

I'll make you do it all again 

 

[Verse 2] 

I said, "Oh my god, 

I see you walking by 

Take my hands, my dear, 

and look me in my eyes" 

Just like a monkey, 

I've been dancin’ my whole life 

But you just beg to see me dance 

just one more time 

 

[Pre-Chorus]  

Ooh, I see you, see you, 

see you every time 

And oh my, I, I like your style 

You, you make me, make me, 

make me wanna cry 

And now I beg to see you dance 

just one more time 

 

[Chorus]  

So they say 

Dance for me, dance for me, 

dance for me, oh-oh-oh 

I've never seen anybody 

do the things you do before 

They say  

Move for me, move for me, 

move for me, ayy-ayy-ayy 

And when you're done 

I'll make you do it all again 

They say Dance for me, 

dance for me, dance for me, 

oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh 

I've never seen anybody 

do the things you do before 

They say Move for me, move for me, 

move for me, ayy-ayy-ayy 

And when you're done 

I'll make you do it all again 

 

[Bridge]  

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh 

(Do it all again, do it all again, do it all again) 

Oh-oh, oh-oh, oh Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh 

(Do it all again, do it all again, do it all again) 

Ooh, ah-ah, ah-ah 

 

[Chorus]  

They say  

Dance for me, dance for me, 

dance for me, oh-oh-oh 

I've never seen anybody 

do the things you do before 

They say Move for me, move for me, 

move for me, ayy-ayy-ayy 

And when you’re done 

I’ll make you do it all again 

They say  

Dance for me, dance for me, 

dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh 

I've never seen anybody 

do the things you do before 

They say  

Move for me, move for me, 

move for me, ayy-ayy-ayy 

And when you’re done 

I'll make you do it all again 

All again

[Câu 1]

Họ nói, "Ôi chúa ơi,

Tôi thấy cách bạn tỏa sáng

Nắm lấy tay anh, em yêu,

và đặt cả hai vào của tôi "

Bạn biết bạn đã ngăn tôi chết

trong khi tôi đi ngang qua

Và bây giờ tôi cầu xin được nhìn thấy bạn nhảy

chỉ một lần nữa thôi

 

[Pre-Chorus]

Ooh, tôi thấy bạn, gặp bạn,

gặp bạn mọi lúc

Và ôi, tôi, tôi thích phong cách của bạn

Bạn, bạn làm cho tôi, làm cho tôi,

làm tôi muốn khóc

Và bây giờ tôi cầu xin được nhìn thấy bạn nhảy

chỉ một lần nữa thôi

 

[Điệp khúc]

Vì vậy, họ nói

Nhảy vì tôi, nhảy vì tôi,

nhảy cho tôi, oh-oh-oh

Tôi chưa bao giờ gặp ai

làm những việc bạn làm trước đây

Họ nói

Di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi,

di chuyển cho tôi, ayy-ayy-ayy

Và khi bạn hoàn thành

Tôi sẽ bắt bạn làm lại tất cả

 

[Câu 2]

Tôi nói, "Ôi chúa ơi,

Tôi thấy bạn đi ngang qua

Nắm lấy tay anh, em yêu,

và nhìn vào mắt tôi "

Giống như một con khỉ,

Tôi đã dancin ’cả đời

Nhưng bạn chỉ cầu xin được xem tôi nhảy

chỉ một lần nữa thôi

 

[Pre-Chorus]

Ooh, tôi thấy bạn, gặp bạn,

gặp bạn mọi lúc

Và ôi, tôi, tôi thích phong cách của bạn

Bạn, bạn làm cho tôi, làm cho tôi,

làm tôi muốn khóc

Và bây giờ tôi cầu xin được nhìn thấy bạn nhảy

chỉ một lần nữa thôi

 

[Điệp khúc]

Vì vậy, họ nói

Nhảy vì tôi, nhảy vì tôi,

nhảy cho tôi, oh-oh-oh

Tôi chưa bao giờ gặp ai

làm những việc bạn làm trước đây

Họ nói

Di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi,

di chuyển cho tôi, ayy-ayy-ayy

Và khi bạn hoàn thành

Tôi sẽ bắt bạn làm lại tất cả

Họ nói Dance for me,

nhảy cho tôi, nhảy cho tôi,

oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh

Tôi chưa bao giờ gặp ai

làm những việc bạn làm trước đây

Họ nói Di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi,

di chuyển cho tôi, ayy-ayy-ayy

Và khi bạn hoàn thành

Tôi sẽ bắt bạn làm lại tất cả

 

[Cầu]

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh

(Làm lại tất cả, làm lại tất cả, làm lại tất cả)

Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ô kịch lời yêu quý

(Làm lại tất cả, làm lại tất cả, làm lại tất cả)

Ooh, ah-ah, ah-ah

 

[Điệp khúc]

Họ nói

Nhảy vì tôi, nhảy vì tôi,

nhảy cho tôi, oh-oh-oh

Tôi chưa bao giờ gặp ai

làm những việc bạn làm trước đây

Họ nói Di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi,

di chuyển cho tôi, ayy-ayy-ayy

Và khi bạn hoàn thành

Tôi sẽ bắt bạn làm lại tất cả

Họ nói

Nhảy vì tôi, nhảy vì tôi,

nhảy cho tôi, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh

Tôi chưa bao giờ gặp ai

làm những việc bạn làm trước đây

Họ nói

Di chuyển cho tôi, di chuyển cho tôi,

di chuyển cho tôi, ayy-ayy-ayy

Và khi bạn hoàn thành

Tôi sẽ bắt bạn làm lại tất cả

Tất cả một lần nữa

Pink Sweat$ - At My Worst (Lyrics)

Lời bài hát

Can I call you baby?

Can you be my friend?

Can you be my lover up until the very end?

Let me show you love, oh I don't pretend

Stick by my side even when the world is givin' in (Yeah)

Oh, oh, oh, don't

Don't you worry

I'll be there, whenever you want me

I need somebody who can love me at my worst

Know I'm not perfect but I hope you see my worth

"Cause it" s only you, nobody new, I put you first

And for you, girl, I swear I'll do the worst

 

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh-ooh-ooh

 

If you stay forever, let me hold you hand

I can fill those places in your heart no one else can

Let me show you love, oh I don't pretend (Yeah)

I'll be right here, baby, you know I'll sink or swim

Oh, oh, oh, don't

Don't you worry

I'll be there, whenever you want me

I need somebody who can love me at my worst

Know I'm not perfect but I hope you see my worth (Yeah)

"Cause it" s only you, nobody new, I put you first (Put you first)

And for you, girl, I swear I'll do the worst

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh-ooh-ooh

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

I need somebody who can love me at my worst

Know I'm not perfect but I hope you see my worth

"Cause it" s only you, nobody new, I put you first

And for you, girl, I swear I'll do the worst

Anh có thể gọi em là baby không?

Em có thể là bạn của anh không?

Em có thể là người yêu của anh đến tận cuối đời?

Hãy để anh chỉ cho em thấy tình yêu, ồ, anh không giả vờ

Hãy dính lấy anh ngay cả khi thế giới đang nhượng bộ (Yeah)

Oh, oh, oh, đừng

Em đừng lo lắng

Anh sẽ ở đó, bất cứ khi nào em muốn anh

Anh cần ai đó người mà có thể yêu anh ngay cả điều tồi tệ nhất nơi anh

Dẫu biết anh không hoàn hảo nhưng anh hy vọng em thấy được giá trị của anh

Bởi em là duy nhất, chẳng có ai mới, em đặt em lên hàng đầu

Và vì em, cô gái à, anh thề anh sẽ làm điều tồi tệ nhất

 

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh-ooh-ooh

 

Nếu em ở đây mãi, hãy để anh ôm em trong vòng tay

Anh có thể lấp đầy những chỗ trống trong trái tim em

Hãy để anh chỉ cho em thấy tình yêu, ồ, anh không giả vờ (Yeah)

Anh sẽ ở ngay đây, baby, em biết không anh sẽ nhất sống nhì chết

Oh, oh, oh, đừng

Em đừng lo lắng

Anh sẽ ở đó, bất cứ khi nào em muốn anh

Anh cần ai đó người mà có thể yêu anh ngay cả điều tồi tệ nhất nơi anh

Dẫu biết anh không hoàn hảo nhưng anh hy vọng em thấy được giá trị của anh (Yeah)

Bởi em là duy nhất, chẳng có ai mới, em đặt em lên hàng đầu (đặt em lên hàng đầu)

Và vì em, cô gái à, anh thề anh sẽ làm điều tồi tệ nhất

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh-ooh-ooh

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh-ooh

Anh cần ai đó người mà có thể yêu anh ngay cả điều tồi tệ nhất nơi anh

Dẫu biết anh không hoàn hảo nhưng anh hy vọng em thấy được giá trị của anh

Bởi em là duy nhất, chẳng có ai mới, em đặt em lên hàng đầu

Và vì em, cô gái à, anh thề anh sẽ làm điều tồi tệ nhất

Sista Prod - Eyes Blue Like The Atlantic, Pt. 2 (Lyrics) ft. Powfu, Alec Benjamin, Rxseboy

Lời bài hát

Eyes blue, like the atlantic

And i’m going down, like the titanic

Eyes blue, like the atlantic

And i’m going down, go-going down

 

[verse 1: rxseboy]

I'm going down ’cause i was down for you

Lookin’ like a clown for you

Surround sound speakers set the crown while he was pounding you

And that’s a lot to take in

I heard the noise through the door, i had to break in

Shock upon your faces, both of you were naked

On multiple occasions, y’all were getting busy while i’m busy at my

day shift

You kept the briefcases, situation tasteless, even hooked up with thе

Dude while you were jamming to my playlist

Wow, hey alexa, i’m awful, maybe run away because i’m sick of all the

problems

Going down and i can’t even see the bottom, but i promise i’ma find it

Once i finish up this bottle

 

[Chorus]

Eyes blue, like the atlantic

And i’m going down, like the titanic

Eyes blue, like the atlantic

And i’m going down, go-going down

Eyes blue, like the atlantic

And i’m going down, like the titanic

Eyes blue, like the atlantic

And i’m going down, go-going down

 

[verse 2: rxseboy]

Yeah, i’m still going down, i’ll be falling for a long time

Eyes so innocent, i didn’t know you had a bad side

Yeah, it’s kinda weird, these emotions all attacking me

I don’t want the answer, but how long this been happening?

Deep down, see the sea ground, i’m getting close

I don’t wanna sit and whine, we already toast

I love this show, but i won’t see the second season

It won’t be the same with my favorite person leaving

 

[chorus]

Eyes blue, like the atlantic

And i’m going down, like the titanic

Eyes blue, like the atlantic

And i’m going down, go-going down

 

[verse 3: alec benjamin]

and so the story goes, love grows and then it gets cut down

Then crumbles like a rose and decomposes in the ground

It’s tragic i suppose, like dominoes how it goes down

The teardrops on the clothes, the beer knocked all over the ground

But fear not, there’s no fear my dear, ’cause here it all works out

The clothes will dry, the tears will disappear, and from the ground

A rose will rise, and from the skies the sun will break the clouds

A rose will rise and blue skies will surround

 

[chorus]

Eyes blue, like the atlantic

And i’m going down, like the titanic

Eyes blue, like the atlantic

And i’m going down, g-going down

 

[outro: powfu]

Eyes blue, i’m still going down now

Going down

Eye’s blue, i’m still going down now

Going down

Đôi mắt màu xanh lam, giống như ở Đại Tây Dương

Và tôi đang đi xuống, giống như người khổng lồ

Đôi mắt màu xanh lam, giống như ở Đại Tây Dương

Và tôi đang đi xuống, đi xuống

 

[câu 1: rxseboy]

Tôi đang đi xuống, tôi đã rất thất vọng vì bạn

Trông tôi như một chú hề dành cho bạn

Loa âm thanh vòm đặt vương miện trong khi anh ấy đập bạn

Và đó là rất nhiều điều để tham gia

Tôi nghe thấy tiếng động qua cửa, tôi phải đột nhập

Sốc vào mặt, cả hai người đều khỏa thân

Trong nhiều trường hợp, tất cả các bạn đều bận rộn trong khi tôi bận rộn với

ca ngày

Bạn đã giữ những chiếc cặp, tình hình vô vị, thậm chí được kết nối với các

Anh bạn trong khi bạn đang làm nhiễu danh sách phát của tôi

Chà, này alexa, tôi thật tệ, có thể bỏ chạy vì tôi chán ngấy tất cả

các vấn đề

Đi xuống và tôi thậm chí không thể nhìn thấy đáy, nhưng tôi hứa rằng tôi sẽ tìm thấy nó

Khi tôi uống hết chai này

 

[Điệp khúc]

Đôi mắt màu xanh lam, giống như ở Đại Tây Dương

Và tôi đang đi xuống, giống như người khổng lồ

Đôi mắt màu xanh lam, giống như ở Đại Tây Dương

Và tôi đang đi xuống, đi xuống

Đôi mắt màu xanh lam, giống như ở Đại Tây Dương

Và tôi đang đi xuống, giống như người khổng lồ

Đôi mắt màu xanh lam, giống như ở Đại Tây Dương

Và tôi đang đi xuống, đi xuống

 

[câu 2: rxseboy]

Vâng, tôi vẫn đang đi xuống, tôi sẽ còn suy sụp trong một thời gian dài

Đôi mắt vô tội, tôi không biết bạn có mặt xấu

Ừ, thật kỳ lạ, những cảm xúc này đều tấn công tôi

Tôi không muốn câu trả lời, nhưng điều này đã xảy ra bao lâu rồi?

Ở sâu dưới đáy biển, nhìn thấy mặt đất, tôi đang đến gần

Tôi không muốn ngồi và than vãn, chúng tôi đã nâng ly

Tôi thích chương trình này, nhưng tôi sẽ không xem phần thứ hai

Nó sẽ không giống với việc người yêu thích của tôi rời đi

 

[Điệp khúc]

Đôi mắt màu xanh lam, giống như ở Đại Tây Dương

Và tôi đang đi xuống, giống như người khổng lồ

Đôi mắt màu xanh lam, giống như ở Đại Tây Dương

Và tôi đang đi xuống, đi xuống

 

[câu 3: alec benjamin]

và câu chuyện cứ thế trôi đi, tình yêu nảy nở và rồi nó bị cắt giảm

Sau đó vỡ vụn như một bông hoa hồng và phân hủy trong lòng đất

Tôi cho rằng đó là một bi kịch, giống như những quân cờ domino làm thế nào nó đi xuống

Giọt nước mắt trên quần áo, bia rơi khắp mặt đất

Nhưng đừng sợ, tôi không sợ đâu, vì ở đây mọi việc đều diễn ra

Quần áo sẽ khô, nước mắt sẽ biến mất, và từ mặt đất

Một bông hồng sẽ mọc lên, và từ bầu trời, mặt trời sẽ phá vỡ những đám mây

Một bông hồng sẽ vươn lên và bầu trời xanh sẽ bao quanh

 

[Điệp khúc]

Đôi mắt màu xanh lam, giống như ở Đại Tây Dương

Và tôi đang đi xuống, giống như người khổng lồ

Đôi mắt màu xanh lam, giống như ở Đại Tây Dương

Và tôi đang đi xuống, sẽ đi xuống

 

[outro: powfu]

Đôi mắt màu xanh lam, tôi vẫn đang đi xuống

Đi xuống

Mắt xanh, bây giờ tôi vẫn đang đi xuống

Đi xuống

BoyWithUke - Toxic (Lyrics)

Lời bài hát

[Verse 1]

All my friends are toxic, all ambitionless

So rude and always negative

I need new friends, but it's not that quick and easy

Oh, I'm drowning, let me breathe

 

[Chorus]

I'm better off all by myself

Though I'm feelin' kinda empty without somebody else

Oh, I hear you cryin' out for help

But you never showed for me when I was ringin' your cell phone

Oh, you don't know how it feels to be alone

Baby, oh, I'll make you know, I'll make you know, oh

 

[Bridge]

(I'm drowning, let me breathe)

(I'm drowning, let me breathe)

(I'm drowning, let me breathe)

(I'm drowning, let me breathe)

 

[Verse 2]

But life is immaculate, backin' it up a bit

Countin' my hours and knocking on wood

Avoiding my opposites, chewin' on chocolate

Had a bit limited time, but I should

Be good for a minute, don't want to admit it

I'm running on seconds, I'm rigid, I'm screwed

Don't know what to do, I'm thinking of you

I'm drinking up bottles and bottles of booze

 

[Chorus]

I'm better off all by myself

Though I'm feelin' kinda empty without somebody else

Oh, I hear you cryin' out for help

But you never showed for me when I was ringin' your cell phone

Oh, you don't know how it feels to be alone

Baby, oh, I'll make you know, I'll make you know, oh

 

[Verse 3]

I fell into your river

That's where you told me lies

You said that I'd feel better

But this is where good guys die

You took my pride away

But you cannot take my light

I'll find another way out

But now you're takin' my life

Don't you see how I—

 

[Chorus]

I'm better off all by myself

Though I'm feelin' kinda empty without somebody else

Oh, I hear you cryin' out for help

But you never showed for me when I was ringin' your cell phone

Oh, you don't know how it feels to be alone

Baby, oh, I'll make you know, I'll make you know, oh

 

I'm better off all by myself

Though I'm feelin' kinda empty without somebody else

Oh, I hear you cryin' out for help

But you never showed for me when I was ringin' your cell phone

Oh, you don't know how it feels to be alone

Baby, oh, I'll make you know, I'll make you know, oh

[Câu 1]

Tất cả bạn bè của tôi đều độc hại, tất cả đều không có tham vọng

Thật thô lỗ và tiêu cực

Tôi cần những người bạn mới, nhưng đó không phải là điều nhanh chóng hay dễ dàng gì

Ôi, tôi đang chết đuối, hãy để tôi thở

 

[Điệp khúc]

Tốt hơn hết tôi nên ở một mình

Mặc dù tôi cảm thấy hơi trống rỗng khi không có ai khác

Ồ, tôi nghe thấy tiếng bạn đang kêu cứu

Nhưng bạn chẳng bao giờ xem khi tôi đang gọi điện thoại cho bạn

Ồ, bạn chẳng biết thế nào là cảm giác khi ở một mình

Em yêu, oh, tôi sẽ cho bạn biết, tôi sẽ cho bạn biết, oh

 

[Cầu]

(Tôi đang chết đuối, hãy để tôi thở)

(Tôi đang chết đuối, hãy để tôi thở)

(Tôi đang chết đuối, hãy để tôi thở)

(Tôi đang chết đuối, hãy để tôi thở)

 

[Câu 2]

Nhưng cuộc sống là vô nhiễm, hãy giúp nó một chút

Đếm giờ của tôi và gõ vào gỗ

Tránh những điều đối lập của tôi, hãy ăn sô cô la

Có một chút thời gian hạn chế, nhưng tôi nên

Tốt một phút chốc, không muốn thừa nhận

Tôi đang chạy trên giây, tôi cứng nhắc, tôi bị hỏng

Tôi không biết phải làm gì, tôi đang nghĩ đến bạn

Tôi đang uống cạn chai rượu

 

[Điệp khúc]

Tốt hơn hết tôi nên ở một mình

Mặc dù tôi cảm thấy hơi trống rỗng khi không có ai khác

Ồ, tôi nghe thấy tiếng bạn đang kêu cứu

Nhưng bạn chẳng bao giờ xem khi tôi đang gọi điện thoại cho bạn

Ồ, bạn chăng biết thế nào là cảm giác khi ở một mình

Em yêu, oh, tôi sẽ cho bạn biết, tôi sẽ cho bạn biết, oh

 

[Câu 3]

Tôi bị cuốn vào dòng sông của bạn

Đó là nơi bạn đã nói với tôi những lời nói dối

Bạn đã nói rằng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn

Nhưng đây là nơi mà những người tốt sẽ chết

Bạn đã lấy đi niềm tự hào của tôi

Nhưng bạn không thể lấy đi ánh sáng của tôi

Tôi sẽ tìm một lối thoát khác

Nhưng thứ bạn đang xem bây giờ là cuộc sống của tôi

Bạn không hiểu tôi sao...

 

[Điệp khúc]

Tốt hơn hết tôi nên ở một mình

Mặc dù tôi cảm thấy hơi trống rỗng khi không có ai khác

Ồ, tôi nghe thấy tiếng bạn đang kêu cứu

Nhưng bạn chẳng bao giờ xem khi tôi đang gọi điện thoại cho bạn

Ồ, bạn chăng biết thế nào là cảm giác khi ở một mình

Em yêu, oh, tôi sẽ cho bạn biết, tôi sẽ cho bạn biết, oh

 

Tốt hơn hết tôi nên ở một mình

Mặc dù tôi cảm thấy hơi trống rỗng khi không có ai khác

Ồ, tôi nghe thấy tiếng bạn đang kêu cứu

Nhưng bạn chẳng bao giờ xem khi tôi đang gọi điện thoại cho bạn

Ồ, bạn chăng biết thế nào là cảm giác khi ở một mình

Em yêu, oh, tôi sẽ cho bạn biết, tôi sẽ cho bạn biết, oh

SHAUN feat. Conor Maynard - Way Back Home (Lyrics)

Lời bài hát

[Chorus: Conor Maynard] 

Remember when I told you 

"No matter where I go 

I'll never leave your side 

You will never be alone" 

Even when we go through changes 

Even when we're old 

Remember that I told you 

I'll find my way back home

 

[Verse 1: Conor Maynard] 

I could never let you go 

Couldn't run away if I tried 

'Cause even when I'm all alone 

You still got a hold on my mind 

And I'll always let you know 

That I'm always gonna hold on

 

[Pre-Chorus: Conor Maynard] 

And I told you right from the start 

You just say the word and I'll go 

No, it doesn't matter how far 

'Cause your love is all that I know 

Baby, you just stay where you are 

And you know I won't be too long

Hold on 

Hold on

 

[Chorus: Conor Maynard] 

Remember when I told you 

"No matter where I go 

I'll never leave your side 

You will never be alone" 

Even when we go through changes 

Even when we're old 

Remember that I told you 

I'll find my way back home

[Hợp xướng: Conor Maynard]

Hãy nhớ khi tôi nói với bạn

"Dù tôi có đi đâu

Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi bên bạn

Bạn sẽ không bao giờ cô đơn "

Ngay cả khi chúng ta trải qua những thay đổi

Ngay cả khi chúng ta già đi

Hãy nhớ rằng tôi đã nói với bạn

Tôi sẽ tìm đường trở về nhà

 

[Câu 1: Conor Maynard]

Tôi không bao giờ có thể để bạn đi

Không thể chạy trốn nếu tôi đã cố gắng

Vì ngay cả khi tôi ở một mình

Bạn vẫn còn giữ trong tâm trí của tôi

Và tôi sẽ luôn cho bạn biết

Điều đó tôi sẽ luôn giữ vững

 

[Pre-Chorus: Conor Maynard]

Và tôi đã nói với bạn ngay từ đầu

Bạn chỉ cần nói từ đó và tôi sẽ đi

Không, không quan trọng là bao xa

Bởi vì tình yêu của bạn là tất cả những gì tôi biết

Em yêu, em cứ ở yên vị trí của mình

Và bạn biết tôi sẽ không quá lâu

Giữ lấy

Giữ lấy

 

[Hợp xướng: Conor Maynard]

Hãy nhớ khi tôi nói với bạn

"Dù tôi có đi đâu

Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi bên bạn

Bạn sẽ không bao giờ cô đơn "

Ngay cả khi chúng ta trải qua những thay đổi

Ngay cả khi chúng ta già đi

Hãy nhớ rằng tôi đã nói với bạn

Tôi sẽ tìm đường trở về nhà

Limi - Mona Lisa (Lyrics) [7clouds Release]

Lời bài hát

Close your eyes and take a leap, yeah

The night is young, no one’s asleep yet

Broken soul with no adhesive

Out here lonely, looking for someone to love

 

You got me looking crazy boy

Fucked up, I’m fading slowly

Fit fire, the latest on me

Feeling myself, but low-key

Low-key

 

I’m broken into pieces

But I feel so stable under your control

Tell me how you wanna see this

Where no one can see

Paint me up like Mona Lisa

So broken into pieces

But I feel so stable under your control

Tell me how you wanna see this

Set my body free

Paint me up like Mona Lisa

 

Mona Lisa, Mona Lisa

Mona-Mona-Mona Lisa

Mona Lisa, Mona Lisa

Mona-Mona-Mona Lisa

Mona Lisa, Mona Lisa

Mona-Mona-Mona Lisa

Mona Lisa

 

Tonight, I bring the party

Ain’s nobody in here what I’m used to

I’m on fire

Diamond heavy, oh

Birkin, Kelly, oh

St-st-stilettos on

 

Burning up the gas till I got nothing left

Pushed off the limit, ain’t no coming back

And I ain’t tripping, I just wanna see what’s coming next

Coming next

 

Cause I’m broken into pieces

But I feel so stable under your control

Tell me how you wanna see this

Where no one can see

Paint me up like Mona Lisa

So broken into pieces

But I feel so stable under your control

Tell me how you wanna see this

Set my body free

Paint me up like Mona Lisa

 

Mona Lisa, Mona Lisa

Mona-Mona-Mona Lisa

Mona Lisa, Mona Lisa

Mona-Mona-Mona Lisa

Mona Lisa, Mona Lisa

Mona-Mona-Mona Lisa

Mona Lisa

 

Oooh...Haa....

Mona Lisa...

Mona Lisa...

Mona Lisa...

Nhắm mắt lại và thực hiện một bước nhảy vọt, vâng

Đêm còn sớm, chưa ai ngủ

Tâm hồn tan vỡ không có chất kết dính

Ngoài này cô đơn, tìm ai đó để yêu

 

Bạn khiến tôi trông thật điên rồ

Chết tiệt, tôi đang dần dần mờ đi

Phù hợp với lửa, mới nhất về tôi

Cảm thấy bản thân mình, nhưng thiếu sót

Khóa thấp

 

Tôi bị vỡ thành nhiều mảnh

Nhưng tôi cảm thấy rất ổn định dưới sự kiểm soát của bạn

Nói cho tôi biết bạn muốn xem cái này như thế nào

Nơi không ai có thể nhìn thấy

Vẽ tôi lên như nàng Mona Lisa

Vì vậy, vỡ thành nhiều mảnh

Nhưng tôi cảm thấy rất ổn định dưới sự kiểm soát của bạn

Nói cho tôi biết bạn muốn xem cái này như thế nào

Giải phóng cơ thể của tôi

Vẽ tôi lên như nàng Mona Lisa

 

Mona Lisa, Mona Lisa

Mona-Mona-Mona Lisa

Mona Lisa, Mona Lisa

Mona-Mona-Mona Lisa

Mona Lisa, Mona Lisa

Mona-Mona-Mona Lisa

nàng mô na Li Sa

 

Tối nay tôi mang đến bữa tiệc

Không có ai ở đây như những gì tôi đã từng làm

Tôi đang bốc cháy

Kim cương nặng, oh

Birkin, Kelly, oh

St-st-stiletos trên

 

Đốt hết xăng cho đến khi tôi không còn gì

Đã đẩy ra khỏi giới hạn, sẽ không quay trở lại

Và tôi không vấp ngã, tôi chỉ muốn xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo

Kế tiếp

 

Vì tôi bị vỡ thành nhiều mảnh

Nhưng tôi cảm thấy rất ổn định dưới sự kiểm soát của bạn

Nói cho tôi biết bạn muốn xem cái này như thế nào

Nơi không ai có thể nhìn thấy

Vẽ tôi lên như nàng Mona Lisa

Vì vậy, vỡ thành nhiều mảnh

Nhưng tôi cảm thấy rất ổn định dưới sự kiểm soát của bạn

Nói cho tôi biết bạn muốn xem cái này như thế nào

Giải phóng cơ thể của tôi

Vẽ tôi lên như nàng Mona Lisa

 

Mona Lisa, Mona Lisa

Mona-Mona-Mona Lisa

Mona Lisa, Mona Lisa

Mona-Mona-Mona Lisa

Mona Lisa, Mona Lisa

Mona-Mona-Mona Lisa

nàng mô na Li Sa

 

Oooh ... Haa ...

Nàng mô na Li Sa...

Nàng mô na Li Sa...

Nàng mô na Li Sa...

SLANDER - Love Is Gone. Dylan Matthew (Acoustic) - Lyrics

Lời bài hát

Don't go tonight 

Stay here one more time 

Remind me what it's like... 

And let's fall in love, one more time 

I need you now, by my side 

It tears me up, when you turn me down 

I'm begging please, just stick around 

 

I'm sorry, don't leave me, 

I want you here with me 

I know that your love is gone 

 

I can't breathe, 

I'm so weak, 

I know this isn't easy 

Don't tell me that your love is gone 

That your love is gone 

 

Don’t tell me that your love is gone, 

That your love is gone. 

 

I'm sorry, don't leave me, 

I want you here with me 

I know that, your love is gone 

 

I can't breathe, 

I'm so weak, 

I know this isn't easy... 

Don't tell me that your love is gone. 

That your love is gone. 

That your love is gone. 

 

I can't breathe, 

I'm so weak, 

I know this isn't easy. 

Don't tell me that your love is gone. 

That your love is gone.

Đừng đi tối nay

Ở lại đây một lần nữa

Nhắc tôi nhớ nó như thế nào ...

Và chúng ta hãy yêu nhau, thêm một lần nữa

Tôi cần bạn bây giờ, bên cạnh tôi

Nó làm tôi rơi nước mắt, khi bạn từ chối tôi

Tôi van xin, làm ơn, chỉ cần loanh quanh

 

Tôi xin lỗi, đừng bỏ tôi,

tôi muốn bạn ở đây với tôi

Tôi biết rằng tình yêu của bạn đã không còn nữa

 

Tôi không thể thở,

Tôi quá yếu,

Tôi biết điều này không dễ dàng

Đừng nói với tôi rằng tình yêu của bạn không còn nữa

Rằng tình yêu của bạn không còn nữa

 

Đừng nói với tôi rằng tình yêu của bạn không còn nữa,

Rằng tình yêu của bạn không còn nữa.

 

Tôi xin lỗi, đừng bỏ tôi,

tôi muốn bạn ở đây với tôi

Tôi biết rằng, tình yêu của bạn đã không còn nữa

 

Tôi không thể thở,

Tôi quá yếu,

Tôi biết điều này không dễ dàng ...

Đừng nói với tôi rằng tình yêu của bạn không còn nữa.

Rằng tình yêu của bạn không còn nữa.

Rằng tình yêu của bạn không còn nữa.

 

Tôi không thể thở,

Tôi quá yếu,

Tôi biết điều này không dễ dàng.

Đừng nói với tôi rằng tình yêu của bạn không còn nữa.

Rằng tình yêu của bạn không còn nữa.

I Lay My Love on You – Westlife

Lời bài hát

Just a smile and the rain is gone 

Can hardly believe it (yeah) 

There's an angel standing next to me 

Reaching for my heart 

 

Just a smile and there's no way back 

Can hardly believe it (yeah) 

But there's an angel calling me 

Reaching for my heart 

 

I know, that I'll be OK now 

This time it's real 

 

I lay my love on you 

It's all I wanna do 

Every time I breathe I feel brand new 

You open up my heart 

Show me all your love, and walk right through 

As I lay my love on you 

 

I was lost in a lonely place 

Could hardly believe it (yeah) 

Holding on to yesterdays 

Far, far too long 

 

Now I believe it's OK 'cause this time it's real 

 

I lay my love on you 

It's all I wanna do 

Every time I breathe I feel brand new 

You open up my heart 

Show me all your love, and walk right through 

As I lay my love on you 

 

I never knew that love could feel so good 

 

Like once in a life time 

You change my world 

 

I lay my love on you 

You make me feel brand new 

Show me your love, and walk right through 

As I lay my love on you 

 

I lay my love on you 

It's all I wanna do 

Every time I breathe I feel brand new 

You open up my heart 

Show me all your love, and walk right through 

As I lay my love on you 

 

I lay my love on you 

You make me feel brand new 

You open up my heart 

Show me all your love, and walk right through 

As I lay my love on you 

 

As I lay my love on you

Một nụ thôi cũng đủ xua tan cơn mưa lạnh

Điều ấy thật khó tin

Bên cạnh anh là một cô gái với đôi cánh thiên thần

Chạm tới trái tim anh

 

Chỉ một nụ cười và lối về biến mất

Thật khó để tin

Nhưng ngày kia là một thiên sứ đang gọi tên anh

Chạm tới trái tim anh

 

Anh hiểu rằng, thời khắc này với anh thật đẹp

Và giây phút này không phải là giấc mơ

 

Anh đặt trái tim mình nơi em

Anh cũng chỉ cần có vậy thôi

Từng khoảnh khắc anh sống thật mới mẽ

Vì em đã mở lối trái tim anh

Cho anh thấy tìm cảm em dành cho anh

Ngay khi trái tim này đã gởi trọn nơi em

 

Anh đã lạc vào giữa vùng trời cô đơn

Điều ấy cũng thật khó tin

Giữ chặc ký ức ngày xưa cũ

Đã rất lâu, rất lâu rồi.

 

Giờ thì anh tin mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì giây phút này không phải là mơ

 

Anh đặt trái tim mình nơi em

Anh cũng chỉ cần có vậy thôi

Từng khoảnh khắc anh sống thật mới mẽ

Vì em đã mở lối trái tim anh

Cho anh thấy tìm cảm em dành cho anh

Ngay khi trái tim này đã gởi trọn nơi em

 

Anh chưa từng nghĩ tình yêu sẽ mang đến những điều đẹp đẽ như vậy

 

Chỉ một lần trong quãng đời này

Em đã thay đổi thế giới của anh

 

Anh đặt trái tim mình nơi em

Em làm cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp hơn

Cho anh thấy tìm cảm em dành cho anh

Ngay khi trái tim này đã gởi trọn nơi em

 

Anh đặt trái tim mình nơi em

Anh cũng chỉ cần có vậy thôi

Từng khoảnh khắc anh sống thật mới mẽ

Vì em đã mở lối trái tim anh

Cho anh thấy tìm cảm em dành cho anh

Ngay khi trái tim này đã gởi trọn nơi em

 

Anh đặt trái tim mình nơi em

Em làm cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp hơn

Vì em đã mở lối trái tim anh

Cho anh thấy tìm cảm em dành cho anh

Ngay khi trái tim này đã gởi trọn nơi em

 

Ngay khi trái tim này đã gởi trọn nơi em

My Love - Westlife

Lời bài hát

An empty street, an empty house

A hole inside my heart

I'm all alone, the rooms are getting smaller.

I wonder how, I wonder why, I wonder where they are

The days we had, the songs we sang together.

And all my love, I'm holding on forever

Reaching for the love that seems so far

 

[Chorus:]

So I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue, to see you once again... my love.

All the seas from coast to coast

To find the place I Love The Most

Where the fields are green, to see you once again... my love.

I try to read, I go to work

I'm laughing with my friends

But I can't stop to keep myself from thinking. (oh no)

 

I wonder how, I wonder why, I wonder where they are

The days we had, the songs we sang together. (oh yeah)

And all my love, I'm holding on forever

Reaching for the love that seems so far

 

So I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue, to see you once again... my love.

All the seas from coast to coast

To find the place I Love The Most

Where the fields are green, to see you once again...

 

To hold you in my arms

To promise you my love

To tell you from the heart

You're all I'm thinking of

 

Reaching for the love that seems so far

 

So I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue, to see you once again... my love.

All the seas from coast to coast

To find the place I Love The Most

Where the fields are green, to see you once again... my love

 

Say a little prayer 

My sweet love 

Dreams will take me there 

Where the skies are blue to see you once again, oh, my love 

Over seas from coast to coast 

To find the place I love the most 

Where the fields are green to see you once again… my love

Một con đường vắng, một căn phòng trống

Một vết thương sâu trong tim anh

Anh cô đơn nên căn phòng cũng trở nên nhỏ bé hơn

Anh tự hỏi thế nào, anh tự hỏi tại sao, anh tự hỏi đâu rồi

Những tháng ngày hai ta đã có, những khúc ca đôi ta cùng hát

Và ôi tình yêu của anh, anh vẫn mãi ấp ôm

Tìm kiếm một tình yêu dường như quá xa vời

 

[Chorus:]

Thế nên anh thì thầm cầu nguyện

Và hi vọng những giấc mơ của anh sẽ đưa anh tới nơi

Nơi mà những bầu trời xanh để lại một lần được thấy em... Tình yêu của anh

Băng qua những đại dương

Để tìm thấy nơi anh yêu thương nhất

Nơi những cánh đồng xanh bất tận, để lại một lần được thấy em... Tình yêu của anh

Anh cố gắng đọc sách, anh cố gắng làm việc

Anh cố gắng gượng cười với những người bạn

Nhưng anh chẳng thể nào ngăn được những nghĩ suy của mình

 

Anh tự hỏi như thế nào, anh tự hỏi tại sao, anh tự hỏi đâu rồi

Những tháng ngày hai ta đã có, những khúc ca đôi ta cùng hát

Và ôi em yêu ơi, anh vẫn mãi ôm ấp

Tìm kiếm một tình yêu dường như quá xa vời

 

Thế nên anh thì thầm cầu nguyện

Và hi vọng những giấc mơ của anh sẽ đưa anh tới nơi

Nơi mà những bầu trời xanh để lại một lần được thấy em... Tình yêu của anh

Băng qua những đại dương

Để tìm thấy nơi anh yêu thương nhất

Nơi những cánh đồng xanh bất tận, để lại một lần được thấy em...

 

Để ôm em trong vòng tay

Để hứa với em tình yêu này

Để nói với em từ trái tim anh

Những điều anh suy nghĩ

 

Tìm kiếm một tình yêu dường như quá xa vời

 

Thế nên anh thì thầm cầu nguyện

Và hi vọng những giấc mơ của anh sẽ đưa anh tới nơi

Nơi mà những bầu trời xanh để lại một lần được thấy em... Tình yêu của anh

Băng qua những đại dương

Để tìm thấy nơi anh yêu thương nhất

Nơi những cánh đồng xanh bất tận, để lại một lần được thấy em... Tình yêu của anh

 

Nói một lời cầu nguyện nhỏ

Tình yêu ngọt ngào của tôi

Những giấc mơ sẽ đưa tôi đến đó

Nơi bầu trời trong xanh để gặp lại em một lần nữa, tình yêu của anh

Trên các vùng biển từ bờ biển này sang bờ biển khác

Để tìm nơi tôi yêu nhất

Nơi cánh đồng xanh tươi hẹn gặp lại em… tình yêu của anh

I Will Always Love You - Whitney Houston - Dolly Parton

Lời bài hát

If I.. should stay
I would only be in your way.
So I'll go, but I know
I'll think of you every step of the way.

And I will always love you... 
Will always love you.
You, My Darling you...

Bittersweet memories
That is all I'm taking with me.
So, goodbye. Please don't cry.
We both know I'm not what you, you need

And I will always love you,
I Will always love you...

(:: Saxaphone Solo ::)

I hope life treats you kind.
And I hope you have all you dreamed of.
And I'm wishing you joy and happiness.
But above all this - I wish you love.

And I will always love you..
I Will always love you
I Will always love you
I Will always love you

I Will always love you
I Will always love you

Darling I love you
Ooh, I'll always…
I'll always love youuu..

Nếu em ở lại
Em sẽ chỉ cản đường anh
Nên em sẽ ra đi, nhưng em biết
Em sẽ nghĩ về anh mỗi bước đi trên con đường

Và em sẽ luôn luôn yêu anh
Em sẽ mãi luôn yêu anh
Anh, người yêu anh hỡi

Những kỉ niệm ngọt ngào cay đắng
Đó là tất cả những gì em mang theo
Vậy nên, tạm biệt. Xin đừng khóc
Ta đều biết em không phải là điều anh, anh cần

Và em sẽ luôn luôn yêu anh
Em sẽ mãi luôn yêu anh

(:: Saxaphone Solo ::)

Em hi vọng cuộc đời thật tốt lành với anh
Và em mong rằng anh có mọi điều anh ao ước
Và em cầu cho anh niềm vui và hạnh phúc
Nhưng trên tất cả - Em ước anh lại yêu

Và em sẽ mãi yêu anh vậy thôi
Em sẽ mãi mãi yêu anh
Em sẽ mãi mãi yêu anh
Em sẽ mãi mãi yêu anh

Em sẽ luôn mãi yêu anh
Em sẽ mãi luôn yêu anh

Anh yêu ơi em yêu anh

Em sẽ luôn luôn…
Em sẽ mãi yêu anh

Remember When - Alan Jackson

Lời bài hát

Remember when I was young and so were you 

And time stood still and love was all we knew 

You were the first, so was I 

We made love and then you cried 

Remember when  

 

Remember when we vowed the vows 

And walked the walk 

Gave our hearts, made the start, it was hard 

We lived and learned, life threw curves 

There was joy, there was hurt 

Remember when  

 

Remember when old ones died and new were born 

And life was changed, disassembled, rearranged 

We came together, fell apart 

And broke each other's hearts 

Remember when  

 

Remember when the sound of little feet 

Was the music  

We danced to week to week 

Brought back the love, we found trust 

Vowed we'd never give it up 

Remember when  

 

Remember when thirty seemed so old 

Now lookn' back it's just a steppin' stone 

To where we are 

Where we've been 

Said we'd do it all again 

Remember when  

 

Remember when we said when we turned gray 

When the children grow up and move away 

We won't be sad, we'll be glad 

For all the life we've had 

And we'll remember when

Hãy nhớ lại khi tôi còn trẻ và bạn cũng vậy

Và thời gian vẫn đứng yên và tình yêu là tất cả những gì chúng ta biết

Bạn là người đầu tiên, tôi cũng vậy

Chúng tôi đã làm tình và sau đó bạn đã khóc

Nhớ khi nào

 

Nhớ khi ta thề nguyện

Và đi bộ

Đã dành trái tim của chúng tôi, bắt đầu, thật khó khăn

Chúng tôi đã sống và học hỏi, cuộc sống ném những khúc quanh

Có niềm vui, có tổn thương

Nhớ khi nào

 

Nhớ khi những cái cũ chết đi và cái mới được sinh ra

Và cuộc sống đã được thay đổi, tháo rời, sắp xếp lại

Chúng tôi đến với nhau, chia tay nhau

Và làm tan nát trái tim của nhau

Nhớ khi nào

 

Nhớ khi tiếng chân nhỏ

Là âm nhạc

Chúng tôi đã nhảy từ tuần này sang tuần khác

Mang lại tình yêu, chúng tôi tìm thấy niềm tin

Đã thề rằng chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó

Nhớ khi nào

 

Hãy nhớ khi ba mươi dường như rất già

Bây giờ hãy nhìn lại nó chỉ là một viên đá steppin '

Đến nơi chúng ta đang ở

Chúng tôi đã ở đâu

Đã nói chúng tôi sẽ làm lại tất cả

Nhớ khi nào

 

Hãy nhớ khi chúng ta nói khi chúng ta chuyển sang màu xám

Khi những đứa trẻ lớn lên và đi xa

Chúng tôi sẽ không buồn, chúng tôi sẽ rất vui

Đối với tất cả cuộc sống chúng tôi đã có

Và chúng tôi sẽ nhớ khi

Love Story | Andy Williams | Francis Lai, Carl Sigman

Lời bài hát

Where do I begin to tell the story 

Of how great a love can be 

The sweet love story that is older than the sea 

The simple truth about the love she brings to me 

Where do I start 

With her first hello 

She gave a meaning to this empty world of mine 

There'd never be another love another time 

She came into my life and made the living fine 

She fills my heart 

 

She fills my heart with very special things 

With angel songs, with wild imaginings 

She fills my soul with so much love 

That any where I go 

I'm never lonely with her along 

Who could be lonely 

I reach for her hand 

It's always there 

 

How long does it last 

Can love be measured by the hours in a day 

I have no answers now but this much I can say 

I know I'll need her until the stars all burn away 

And she'll be there 

 

With her first hello 

She gave a meaning to this empty world of mine 

There'd never be another love another time 

She came into my life and made the living fine 

She fills my heart 

 

She fills my heart with very special things 

With angel songs, with wild imaginings 

She fills my soul with so much love 

That any where I go 

 

I'm never lonely with her along 

Who could be lonely 

I reach for her hand 

It's always there 

 

How long does it last 

Love be measured by the hours in a day 

I have no answers now but this much I can say 

I know I'll need her until the stars all burn away 

And she'll be there 

 

How long does it last 

Love be measured by the hours in a day 

I have no answers now but this much I can say 

I know I'll need her until the stars all burn away 

And she'll be there

Tôi bắt đầu kể câu chuyện từ đâu

Về tình yêu có thể tuyệt vời như thế nào

Câu chuyện tình yêu ngọt ngào hơn biển cả

Sự thật đơn giản về tình yêu mà cô ấy mang đến cho tôi

Tôi bắt đầu từ đâu

Với lời chào đầu tiên của cô ấy

Cô ấy đã mang lại một ý nghĩa cho thế giới trống rỗng này của tôi

Sẽ không bao giờ có tình yêu khác vào lần khác

Cô ấy bước vào cuộc đời tôi và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp

Cô ấy lấp đầy trái tim tôi

 

Cô ấy lấp đầy trái tim tôi bằng những điều rất đặc biệt

Với những bài hát thiên thần, với những tưởng tượng hoang dã

Cô ấy lấp đầy tâm hồn tôi với rất nhiều tình yêu

Đó là bất cứ nơi nào tôi đi

Tôi không bao giờ cô đơn với cô ấy cùng

Ai có thể cô đơn

Tôi với lấy tay cô ấy

Nó luôn ở đó

 

Nó kéo dài bao lâu

Tình yêu có thể được đo bằng giờ trong một ngày

Tôi không có câu trả lời bây giờ nhưng điều này tôi có thể nói

Tôi biết tôi sẽ cần cô ấy cho đến khi tất cả các vì sao đều cháy

Và cô ấy sẽ ở đó

 

Với lời chào đầu tiên của cô ấy

Cô ấy đã mang lại một ý nghĩa cho thế giới trống rỗng này của tôi

Sẽ không bao giờ có tình yêu khác vào lần khác

Cô ấy bước vào cuộc đời tôi và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp

Cô ấy lấp đầy trái tim tôi

 

Cô ấy lấp đầy trái tim tôi bằng những điều rất đặc biệt

Với những bài hát thiên thần, với những tưởng tượng hoang dã

Cô ấy lấp đầy tâm hồn tôi với rất nhiều tình yêu

Đó là bất cứ nơi nào tôi đi

 

Tôi không bao giờ cô đơn với cô ấy cùng

Ai có thể cô đơn

Tôi với lấy tay cô ấy

Nó luôn ở đó

 

Nó kéo dài bao lâu

Tình yêu được đo bằng giờ trong ngày

Tôi không có câu trả lời bây giờ nhưng điều này tôi có thể nói

Tôi biết tôi sẽ cần cô ấy cho đến khi tất cả các vì sao đều cháy

Và cô ấy sẽ ở đó

 

Nó kéo dài bao lâu

Tình yêu được đo bằng giờ trong ngày

Tôi không có câu trả lời bây giờ nhưng điều này tôi có thể nói

Tôi biết tôi sẽ cần cô ấy cho đến khi tất cả các vì sao đều cháy

Và cô ấy sẽ ở đó

I Don't Like to Sleep Alone | Paul Anka | Honstar

Lời bài hát

I don't like to sleep alone

Stay with me don't go

Talk with me for just a while

So much of you to get to know

Reaching out touching you

Leaving all the worries far behind

Loving you the way I do

 

My mouth on yours and yours on mine

Marry me, let me live with you

Nothing's wrong and love is right

Like a man said in his song

Help me make it through the night

Loneliness can get you down

When you get to thinking no one cares

Lean on me

And I'll lean on you

Together we’ll see it through

 

No, I don't like to sleep alone

It's sad to think some folks do

No I don't like to sleep alone

No one does, do you?

 

No, I don't like to sleep alone

It's sad to think some folks do

No I don't like to sleep alone

No one does, do you?

 

Tôi không thích ngủ một mình

Ở lại với tôi, đừng đi

Nói chuyện với tôi chỉ một lúc

Có rất nhiều điều bạn cần biết

Đưa tay ra chạm vào bạn

Bỏ lại tất cả những lo lắng sau lưng

Yêu em là con đường tôi lựa chọn

 

Đôi môi ta trao nhau 

Kết hôn với tôi, hãy để tôi sống với em

Không có gì sai và tình yêu là đúng

Như một người đàn ông nói trong bài hát của mình

Giúp tôi vượt qua đêm nay

Cô đơn có thể khiến bạn thất vọng

Khi bạn nghĩ rằng không ai quan tâm

Tựa vào anh

Và tôi sẽ dựa vào bạn

Chúng ta sẽ cùng nhau xem qua

 

Không, tôi không thích ngủ một mình

Thật buồn khi nghĩ những người như vậy

Không, tôi không thích ngủ một mình

Không ai như vậy, em có như vậy không?

 

Không, tôi không thích ngủ một mình

Thật buồn khi nghĩ rằng một số người làm

Không, tôi không thích ngủ một mình

Không ai như vậy, em có như vậy không?

Sofia – Clairo (Lyrics)

Lời bài hát

I think we could do it if we tried 

If only to say, you're mine 

Sofia knows that you and I 

Shouldn't feel like a crime 

 

I think we could do it if we tried 

If only to say, you're mine 

Sofia knows that you and I 

Shouldn't feel like a crime 

 

You know 

I'll do anything you ask me to 

But oh my god 

I think I'm in love with you 

 

Standing here alone now 

Think that we can drive around 

I just want to say 

How I love you with your hair down 

Baby you don't got to fight 

I'll be here till the end of time 

Wishing that you were mine 

Pull you in, it's alright 

 

I think we could do it if we tried 

If only to say, you're mine 

Sofia knows that you and I

Shouldn't feel like a crime 

 

Honey, I don't want it to fade 

There’re things that I know could get in the way 

But I don't want to say goodbye 

And I think that we could do it if we tried 

 

I think we could do it if we tried 

If only to say, you're mine 

Sofia knows that you and I 

Shouldn't feel like a crime 

 

I think we could do it if we tried 

I think we could do it if we tried 

 

Sofia knows that you and I 

Shouldn't feel like a crime 

Sofia knows that you and I 

Shouldn't feel like a crime

 

Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được nếu chúng ta cố gắng

Nếu chỉ để nói rằng, bạn là của tôi

Sofia biết rằng bạn và tôi

Không nên cảm thấy như một tội ác

 

Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được nếu chúng ta cố gắng

Nếu chỉ để nói rằng, bạn là của tôi

Sofia biết rằng bạn và tôi

Không nên cảm thấy như một tội ác

 

Bạn biết

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu tôi

Nhưng trời ơi

Tôi nghĩ tôi yêu bạn

 

Đứng đây một mình bây giờ

Hãy nghĩ rằng chúng ta có thể lái xe xung quanh

Tôi chỉ muốn nói

Làm thế nào tôi yêu bạn với mái tóc của bạn

Em yêu, bạn không cần phải chiến đấu

Tôi sẽ ở đây cho đến cuối thời gian

Ước gì bạn là của tôi

Kéo bạn vào, không sao đâu

 

Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được nếu chúng ta cố gắng

Nếu chỉ để nói rằng, bạn là của tôi

Sofia biết rằng bạn và tôi

Không nên cảm thấy như một tội ác

 

Em yêu, anh không muốn nó mờ đi

Có những thứ mà tôi biết có thể cản trở

Nhưng tôi không muốn nói lời tạm biệt

Và tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được nếu chúng tôi cố gắng

 

Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được nếu chúng ta cố gắng

Nếu chỉ để nói rằng, bạn là của tôi

Sofia biết rằng bạn và tôi

Không nên cảm thấy như một tội ác

 

Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được nếu chúng ta cố gắng

Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được nếu chúng ta cố gắng

 

Sofia biết rằng bạn và tôi

Không nên cảm thấy như một tội ác

Sofia biết rằng bạn và tôi

Không nên cảm thấy như một tội ác

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita (Lyrics)

Lời bài hát

[Chorus: Camila Cabello] 

I love it when you call me señorita 

I wish I could pretend I didn't need ya 

But every touch is ooh-la-la-la 

It's true, la-la-la Ooh, 

I should be runnin' 

Ooh, you keep me coming for ya 

 

[Verse 1: Shawn Mendes] 

Land in Miami 

The air was hot from summer rain 

Sweat drippin' off me 

Before I even knew her name, la-la-la 

It felt like ooh-la-la-la, yeah, no 

Sapphire moonlight 

We danced for hours in the sand 

Tequila Sunrise 

Her body fit right in my hands, la-la-la 

It felt like ooh-la-la-la, yeah 

 

[Chorus: Camila Cabello & Shawn Mendes, Camila Cabello] 

I love it when you call me señorita 

I wish I could pretend I didn't need ya 

But every touch is ooh-la-la-la 

It's true, la-la-la Ooh, 

I should be runnin' 

Ooh, you know I love it when you call me señorita

 I wish it wasn't so damn hard to leave ya 

But every touch is ooh-la-la-la 

It's true, la-la-la Ooh, 

I should be runnin' 

Ooh, you keep me coming for ya 

 

[Verse 2: Camila Cabello with Shawn Mendes] 

Locked in the hotel 

There's just some things that never change 

You say we're just friends 

But friends don't know the way you taste, la-la-la (La, la, la) 

'Cause you know it's been a long time coming 

Don't ya let me fall, oh 

Ooh, when your lips undress me, hooked on your tongue 

Ooh, love, your kiss is deadly, don't stop 

 

[Chorus: Both, Camila Cabello & Shawn Mendes] 

I love it when you call me señorita 

I wish I could pretend I didn't need ya 

But every touch is ooh-la-la-la 

It's true, la-la-la 

Ooh, I should be runnin' 

Ooh, you know I love it when you call me señorita 

I wish it wasn't so damn hard to leave ya (So damn hard to leave ya) 

But every touch is ooh-la-la-la 

It's true, la-la-la (True la-la) 

Ooh, I should be runnin' 

Ooh, you keep me coming for ya 

 

[Outro: Both, Shawn Mendes & Camila Cabello] 

All along, 

I've been coming for ya (For you) 

And I hope it meant something to you (Oh)

Call my name, 

I'll be coming for ya (Coming for you) 

Coming for ya (Coming for you) 

For ya 

For ya (Oh, she loves it when I call) 

For ya 

Ooh, I should be runnin' 

Ooh, you keep me coming for ya

[Hợp xướng: Camila Cabello]

Tôi thích nó khi bạn gọi tôi là señorita

Tôi ước tôi có thể giả vờ như tôi không cần bạn

Nhưng mọi cái chạm đều là ooh-la-la-la

Đó là sự thật, la-la-la Ooh,

Tôi nên chạy

Ooh, bạn giữ tôi đến với bạn

 

[Câu 1: Shawn Mendes]

Đất ở Miami

Không khí nóng bức vì mưa mùa hạ

Mồ hôi túa ra tôi

Trước khi tôi biết tên cô ấy, la-la-la

Cảm giác như ooh-la-la-la, vâng, không

Ánh trăng sapphire

Chúng tôi đã nhảy hàng giờ trên cát

Tequila Sunrise

Cơ thể của cô ấy nằm gọn trong tay tôi, la-la-la

Cảm giác như ooh-la-la-la, yeah

 

[Hợp xướng: Camila Cabello & Shawn Mendes, Camila Cabello]

Tôi thích nó khi bạn gọi tôi là señorita

Tôi ước tôi có thể giả vờ như tôi không cần bạn

Nhưng mọi cái chạm đều là ooh-la-la-la

Đó là sự thật, la-la-la Ooh,

Tôi nên chạy

Ooh, bạn biết tôi yêu nó khi bạn gọi tôi là señorita

 Tôi ước nó không quá khó để rời xa bạn

Nhưng mọi cái chạm đều là ooh-la-la-la

Đó là sự thật, la-la-la Ooh,

Tôi nên chạy

Ooh, bạn giữ tôi đến với bạn

 

[Câu 2: Camila Cabello với Shawn Mendes]

Bị nhốt trong khách sạn

Chỉ có một số điều không bao giờ thay đổi

Bạn nói chúng ta chỉ là bạn

Nhưng bạn bè không biết cách bạn nếm, la-la-la (La, la, la)

Bởi vì bạn biết nó đã được một thời gian dài

Đừng để tôi gục ngã, oh

Ooh, khi môi bạn cởi quần áo tôi, móc vào lưỡi bạn

Ooh, tình yêu, nụ hôn của bạn là chết người, đừng dừng lại

 

[Hợp xướng: Cả hai, Camila Cabello & Shawn Mendes]

Tôi thích nó khi bạn gọi tôi là señorita

Tôi ước tôi có thể giả vờ như tôi không cần bạn

Nhưng mọi cái chạm đều là ooh-la-la-la

Đó là sự thật, la-la-la

Ooh, tôi nên chạy

Ooh, bạn biết tôi yêu nó khi bạn gọi tôi là señorita

Tôi ước nó không quá khó để rời khỏi bạn (Thật khó để rời khỏi bạn)

Nhưng mọi cái chạm đều là ooh-la-la-la

Đó là sự thật, la-la-la (True la-la)

Ooh, tôi nên chạy

Ooh, bạn giữ tôi đến với bạn

 

[Outro: Cả hai, Shawn Mendes và Camila Cabello]

Tất cả cùng,

Tôi đã đến vì bạn (Vì bạn)

Và tôi hy vọng nó có ý nghĩa với bạn (Ồ)

Gọi tên tôi,

I'll be come for ya (Đến vì bạn)

Coming for ya (Đến với bạn)

Cho bạn

For ya (Ồ, cô ấy rất thích khi tôi gọi)

Cho bạn

Ooh, tôi nên chạy

Ooh, bạn giữ tôi đến với bạn

Lemon Tree - Fools Garden (Lyrics) 🎵

Lời bài hát

I'm sitting here in a boring room 

It's just another rainy Sunday afternoon

I'm wasting my time, I got nothing to do 

I'm hanging around, I'm waiting for you 

But nothing ever happens and I wonder 

 

I'm driving around in my car 

I'm driving too fast, I'm driving too far 

I'd like to change my point of view 

I feel so lonely, I'm waiting for you 

But nothing ever happens and I wonder 

 

I wonder how, I wonder why 

Yesterday you told me 'bout the blue blue sky 

And all that I can see 

Is just a yellow lemon tree 

I'm turning my head up and down 

I'm turning, turning, turning, turning, turning around 

And all that I can see is just another lemon tree 

 

Sing: dah 

Da da da da - di da dah 

Da da da da - di dah dah 

Da di di di dah 

 

I'm sitting here, I miss the power 

I'd like to go out, taking a shower 

But there's a heavy cloud inside my head 

I feel so tired, put myself into bed 

Well nothing ever happens and I wonder 

Isolation is not good for me 

Isolation 

I don't want to sit on a lemon tree 

 

I'm steppin' around in the desert of joy 

Baby, anyhow I'll get another toy 

And everything will happen and you'll wonder 

 

I wonder how, I wonder why 

Yesterday you told me 'bout the blue blue sky 

And all that I can see is just another lemon tree 

I'm turning my head up and down 

I'm turning, turning, turning, turning, turning around 

 

And all that I can see is just a yellow lemon tree 

And I wonder, wonder I wonder how, I wonder why 

Yesterday you told me 'bout the blue blue sky 

And all that I can see And all that I can see 

And all that I can see is just a yellow lemon tree

 

Tôi đang ngồi đây trong một căn phòng buồn tẻ

Chỉ là một buổi chiều chủ nhật mưa

Tôi đang lãng phí thời gian của mình, tôi không có gì để làm

Tôi đang ở quanh đây, tôi đang đợi bạn

nhưng chưa có gì xảy ra và tôi tự hỏi

 

Tôi đang lái xe đi loanh quanh

Tôi đang lái xe quá nhanh, tôi đang lái xe quá xa

Tôi muốn thay đổi quan điểm của mình

Tôi cảm thấy rất cô đơn, tôi đang đợi bạn

nhưng chưa có gì xảy ra và tôi tự hỏi

 

Tôi tự hỏi làm thế nào, tôi tự hỏi tại sao

Hôm qua bạn đã nói với tôi 'bầu trời xanh trong xanh

Và tất cả những gì tôi có thể thấy

Chỉ là một cây chanh vàng

Tôi đang quay đầu lên và xuống

Tôi đang quay, quay, quay, quay, quay lại

Và tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ là một cây chanh khác

 

Sing: dah

Da da da da - di da dah

Da da da da - di dah dah

Da di di di dah

 

Tôi đang ngồi đây, tôi nhớ sức mạnh

Tôi muốn đi ra ngoài, đi tắm

Nhưng có một đám mây dày đặc bên trong đầu tôi

Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, hãy đặt mình vào giường

Chà không có gì xảy ra và tôi tự hỏi

Cô lập không tốt cho tôi

Sự cách ly

Tôi không muốn ngồi trên cây chanh

 

Tôi đang dạo chơi trong sa mạc của niềm vui

Em yêu, dù sao thì anh sẽ lấy một món đồ chơi khác

Và mọi thứ sẽ xảy ra và bạn sẽ tự hỏi

 

Tôi tự hỏi làm thế nào, tôi tự hỏi tại sao

Hôm qua bạn đã nói với tôi 'bầu trời xanh trong xanh

Và tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ là một cây chanh khác

Tôi đang quay đầu lên và xuống

Tôi đang quay, quay, quay, quay, quay lại

 

Và tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy chỉ là một cây chanh vàng

Và tôi tự hỏi, tự hỏi tôi tự hỏi làm thế nào, tôi tự hỏi tại sao

Hôm qua bạn đã nói với tôi 'bầu trời xanh trong xanh

Và tất cả những gì tôi có thể thấy Và tất cả những gì tôi có thể thấy

Và tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy chỉ là một cây chanh vàng

 

Let Me Down Slowly (Lyrics) - Alec Benjamin

Lời bài hát

 

This night is cold in the kingdom 

I can feel you fade away 

From the kitchen to the bathroom sink and 

Your steps keep me awake 

 

Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste 

I once was a man with dignity and grace 

Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace 

So please, please 

Could you find a way to let me down slowly? 

A little sympathy, I hope you can show me 

If you wanna go then I'll be so lonely 

If you're leaving, baby, let me down slowly 

 

Let me down, down. Let me down, down. Let me down 

Let me down, down. Let me down, down. Let me down 

 

If you wanna go then I'll be so lonely 

If you're leaving, baby, let me down slowly 

Cold skin, drag my feet on the tile 

As I'm walking down the corridor 

And I know we haven't talked in a while 

So I'm looking for an open door 

 

Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste 

I once was a man with dignity and grace 

Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace 

So please, please 

 

Could you find a way to let me down slowly? 

A little sympathy, I hope you can show me 

If you wanna go then I'll be so lonely 

If you're leaving, baby, let me down slowly 

 

Let me down, down. Let me down, down. Let me down 

Let me down, down. Let me down, down. Let me down 

 

If you wanna go then I'll be so lonely 

If you're leaving, baby, let me down slowly 

 

And I can't stop myself from falling down 

And I can't stop myself from falling down 

And I can't stop myself from falling down 

And I can't stop myself from falling down 

 

Could you find a way to let me down slowly? 

A little sympathy, I hope you can show me 

If you wanna go then I'll be so lonely 

If you're leaving, baby, let me down slowly 

 

Let me down, down. Let me down, down. Let me down 

Let me down, down. Let me down, down. Let me down 

 

If you wanna go then I'll be so lonely 

If you're leaving, baby, let me down slowly 

If you wanna go then I'll be so lonely 

If you're leaving, baby, let me down slowly

 

 

Đêm nay lạnh giá nơi đây 

Anh thấy bóng em đang nhòa mờ dần 

Em đi từ căn bếp ra đến bồn trong buồng tắm và  

Những bước chân em làm tôi thao thức 

 

Xin đừng làm tổn thương, rơi bỏ anh một mình trong hao gầy 

Anh từng là một người đàn ông với lòng tự trọng và khoan dung 

Giờ thì anh đã rớt rơi lại qua kẽ vòng tay lạnh giá của em 

Vì vậy xin em, xin em đấy 

Em có thể tìm cách khiến anh từ từ thất vọng thôi được không? 

Một chút lòng thương cảm mong em cho anh 

Nếu em muốn rời đi thì anh sẽ cô đơn biết mấy 

Nếu em rời bỏ anh thì hãy để nỗi đau này từ từ gặm nhấm 

 

Để anh thất vọng. Để anh gục ngã. Để anh buồn bã 

Để anh thất vọng. Để anh gục ngã. Để anh buồn bã 

 

Nếu em muốn rời đi thì anh sẽ cô đơn biết mấy 

Nếu em rời bỏ anh thì hãy để nỗi đau này từ từ cắn xé 

Làn da lạnh cõng anh lê bước trên nền gạch 

Khi anh bước xuống hành lang 

Và anh biết đã một thời gian rồi ta không chuyện trò 

Nên anh cố lần tìm một cánh cửa hé mở 

 

Xin đừng làm tổn thương, rơi bỏ anh một mình trong hao gầy 

Anh từng là một người đàn ông với lòng tự trọng và khoan dung 

Giờ thì anh đã rớt rơi lại qua kẽ vòng tay lạnh giá của em 

Vì vậy xin em, xin em đấy 

 

Em có thể tìm cách khiến anh từ từ thất vọng thôi được không? 

Một chút lòng thương cảm mong em cho anh 

Nếu em muốn rời đi thì anh sẽ cô đơn biết mấy 

Nếu em rời bỏ anh thì hãy để nỗi đau này từ từ gặm nhấm 

 

Để anh thất vọng. Để anh gục ngã. Để anh buồn bã 

Để anh thất vọng. Để anh gục ngã. Để anh buồn bã 

 

Nếu em muốn rời đi thì anh sẽ cô đơn biết mấy 

Nếu em rời bỏ anh thì hãy để nỗi đau này từ từ cào xé 

 

Và anh chẳng thể ngăn mình gục ngã 

Anh chẳng thể vững vàng nữa rồi em 

Và anh chẳng thể ngăn mình gục ngã 

Anh chẳng thể vững vàng nữa rồi em ơi 

 

Em có thể tìm cách khiến anh từ từ thất vọng thôi được không? 

Một chút lòng thương cảm mong em cho anh 

Nếu em muốn rời đi thì anh sẽ cô đơn biết mấy 

Nếu em rời bỏ anh thì hãy để nỗi đau này từ từ gặm nhấm 

 

Để anh thất vọng. Để anh gục ngã. Để anh buồn bã 

Để anh thất vọng. Để anh gục ngã. Để anh buồn bã 

 

Nếu em muốn rời đi thì anh sẽ cô đơn biết mấy 

Nếu em rời bỏ anh thì hãy để nỗi đau này từ từ gặm nhấm 

Nếu em muốn rời đi thì anh sẽ cô đơn biết mấy 

Nếu em rời bỏ anh thì hãy để nỗi đau này từ từ giết chết anh.

 

Lily Lyrics Alan Walker, K 391 & Emelie Hollow

Lời bài hát

[Verse 1: Emelie Hollow]

Lily was a little girl. Afraid of the big, wide world

She grew up within her castle walls.

Now and then she tried to run

And then on the night with the setting sun

She went in the woods away. So afraid, all alone

 

[Bridge: Emelie Hollow]

They warned her, don’t go there

There’s creatures who are hiding in the dark

Then something came creeping. It told her

 

[Chorus: Emelie Hollow]

Don’t you worry just follow everywhere I go

Top over the mountains of valley low

Give you everything you’ve been dreaming of. Just let me in, ooh

Everything you wanted gotta be the magic story you’ve been told

And you’ll be safe under my control

Just let me in. Just let me in

 

[Verse 2: Emelie Hollow]

She knew she was hypnotized. And walking on cold thin ice

Then it broke, and she awoke again. Then she ran faster than

Start screaming, is there someone out there? Please help me

Come get me. Behind her, she can hear it say

 

[Chorus: Emelie Hollow]

Follow everywhere I go. Top over the mountains of valley low

Give you everything you’ve been dreaming of

Just let me in, ooh

Everything you wanted gotta be the magic story you’ve been told

And you’ll be safe under my control

Just let me in. Just let me in

 

[Bridge: Emelie Hollow]

Everything you wanted gotta be the magic story you’ve been told

And you’ll be safe under my control. Just let me in, ooh

 

[Chorus: Emelie Hollow]

Follow everywhere I go

Top over the mountains of valley low

Give you everything you’ve been dreaming of

Just let me in, ooh. Then she ran faster than

Start screaming, is there someone out there?

Please help me. Just let me in, ooh

[Câu 1: Emelie Hollow]

Lily là một cô bé. Sợ thế giới rộng lớn

Cô lớn lên trong những bức tường lâu đài của mình.

Bây giờ và sau đó cô ấy cố gắng chạy

Và sau đó vào đêm với mặt trời lặn

Cô ấy đi trong rừng. Sợ quá, một mình

 

[Cầu: Emelie Hollow]

Họ đã cảnh báo cô ấy, đừng đến đó

Có những sinh vật đang ẩn náu trong bóng tối

Sau đó, một cái gì đó đến leo lên. Nó nói với cô ấy

 

[Chorus: Emelie Hollow]

Đừng lo lắng, hãy theo dõi mọi nơi tôi đến

Đỉnh trên những ngọn núi của thung lũng thấp

Cung cấp cho bạn mọi thứ bạn hằng mơ ước. Chỉ cần cho tôi vào, ooh

Mọi thứ bạn muốn phải là câu chuyện kỳ ​​diệu mà bạn đã được kể

Và bạn sẽ được an toàn dưới sự kiểm soát của tôi

Chỉ cần cho tôi vào. Chỉ cho tôi vào

 

[Câu 2: Emelie Hollow]

Cô biết mình đã bị thôi miên. Và đi trên băng mỏng lạnh

Sau đó, nó vỡ ra, và cô ấy tỉnh lại. Sau đó, cô ấy chạy nhanh hơn

Bắt đầu la hét, có ai đó ngoài đó không? Làm ơn giúp tôi

Đến với tôi. Phía sau cô ấy, cô ấy có thể nghe thấy nó nói

 

[Chorus: Emelie Hollow]

Theo dõi mọi nơi tôi đến. Đỉnh trên những ngọn núi của thung lũng thấp

Cung cấp cho bạn mọi thứ bạn hằng mơ ước

Chỉ cần cho tôi vào, ooh

Mọi thứ bạn muốn phải là câu chuyện kỳ ​​diệu mà bạn đã được kể

Và bạn sẽ được an toàn dưới sự kiểm soát của tôi

Chỉ cần cho tôi vào. Chỉ cho tôi vào

 

[Cầu: Emelie Hollow]

Mọi thứ bạn muốn phải là câu chuyện kỳ ​​diệu mà bạn đã được kể

Và bạn sẽ được an toàn dưới sự kiểm soát của tôi. Chỉ cần cho tôi vào, ooh

 

[Chorus: Emelie Hollow]

Theo dõi mọi nơi tôi đến

Đỉnh trên những ngọn núi của thung lũng thấp

Cung cấp cho bạn mọi thứ bạn hằng mơ ước

Chỉ cần cho tôi vào, ooh. Sau đó, cô ấy chạy nhanh hơn

Bắt đầu la hét, có ai đó ngoài đó không?

Làm ơn giúp tôi. Chỉ cần cho tôi vào, ooh

Memories (Lyrics) Maroon 5

Lời bài hát

Here's to the ones that we got
Cheers to the wish you were here, but you're not
'Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we've been through
Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories
And the memories bring back, memories bring back you

There's a time that I remember, when I did not know no pain
When I believed in forever, and everything would stay the same
Now my heart feel like December when somebody say your name
'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah


Everybody hurts sometimes
Everybody hurts someday, ayy-ayy
But everything gon' be alright
Go and raise a glass and say, ayy

Here's to the ones that we got
Cheers to the wish you were here, but you're not
'Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we've been through
Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories
And the memories bring back, memories bring back you

Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Memories bring back, memories bring back you

There's a time that I remember when I never felt so lost
When I felt all of the hatred was too powerful to stop (Ooh, yeah)
Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark
I'll carry these torches for ya that you know I'll never drop, yeah

Everybody hurts sometimes
Everybody hurts someday, ayy-ayy
But everything gon' be alright
Go and raise a glass and say, ayy

Here's to the ones that we got
Cheers to the wish you were here, but you're not
'Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we've been through
Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories
And the memories bring back, memories bring back you

Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Memories bring back, memories bring back you

Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo (Ooh, yeah)
Memories bring back, memories bring back you

Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no
Memories bring back, memories bring back you

Đây là những gì mà chúng ta  đã có
Uống mừng cho ước muốn bạn ở đây, nhưng bạn không có mặt
Vì chất cồn khiến ùa về mọi hồi ức
Của mọi thứ chúng ta trải qua
Nâng ly chúc mừng tới những người ở đây hôm nay
Nâng ly chúc mừng cả những người chúng ta đánh mất trên chuyến hành trình
Vì chất cồn khiến ùa về mọi hồi ức
Và những hồi ức mang bạn, mang bạn trở lại

Có một lần tôi còn nhớ là khi tôi chẳng hề biết đau đớn
Khi tôi tin tưởng vào sự vĩnh hằng, và mọi thứ sẽ luôn như thế
Giờ đây tim tôi lạnh giá như tháng mười hai khi ai đó nhắc đến tên bạn
Vì tôi chẳng thể nào đến để gọi bạn, nhưng tôi biết ngày đó sẽ đến


Ai mà chẳng đôi lần tổn thương
Ai mà chẳng có ngày đau đớn
Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi
Hãy đi, nâng ly và nói rằng

Đây là những gì mà chúng ta đã có
Uống mừng cho ước muốn bạn ở đây, nhưng bạn không có mặt
Vì chất cồn khiến ùa về mọi hồi ức
Của mọi thứ chúng ta trải qua
Nâng ly chúc mừng tới những người ở đây hôm nay
Nâng ly chúc mừng cả những người chúng ta đánh mất trên chuyến hành trình
Vì chất cồn khiến ùa về mọi hồi ức
Và những hồi ức mang bạn, mang bạn trở lại

Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Những hồi ức mang bạn, mang bạn trở lại

Có một lần tôi còn nhớ là khi tôi không bao giờ cảm thấy mất mát
Khi tôi cảm thấy mọi căm hờn thật quá mãnh liệt để dập dứt
Giờ đây tim tôi như một viên than hồng và nó đang thắp sáng màn đêm
tôi sẽ cầm những ngọn đước này cho bạn để bạn biết tôi sẽ không bao giờ đánh rơi

Ai mà chẳng đôi lần tổn thương
Ai mà chẳng có ngày đau đớn
Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi
Hãy đi, nâng ly và nói rằng

Đây là những gì mà chúng ta  đã có
Uống mừng cho ước muốn bạn ở đây, nhưng bạn không có mặt
Vì chất cồn khiến ùa về mọi hồi ức
Của mọi thứ chúng ta trải qua
Nâng ly chúc mừng tới những người ở đây hôm nay
Nâng ly chúc mừng cả những người chúng ta đánh mất trên chuyến hành trình
Vì chất cồn khiến ùa về mọi hồi ức
Và những hồi ức mang bạn, mang bạn trở lại

Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Những hồi ức mang bạn, mang bạn trở lại


Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo (Ooh, yeah)
Những hồi ức mang bạn, mang bạn trở lại

Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no
Những hồi ức mang bạn, mang bạn trở lại

 

Take Me To Your Heart | Micheal Learns

Lời bài hát

Hiding from The Rain and Snow

Trying to forget but I won't let go

Looking at a crowded street

Listening to my own heart beat

So many people all around the world

Tell me where do I find someone like you girl

 

[Chorus]

Take me to your heart, take me to your soul

Give me your hand before I'm old

Show me what love is - haven't got a clue

Show me that wonders can be true

 

They say nothing lasts forever

We're only here today

Love is now or never

Bring me far away

 

Take me to your heart, take me to your soul

Give me your hand and hold me

Show me what love is - be my guiding star

It's easy take me to your heart

......

Lẩn tránh dưới cơn mưa và tuyết

Cố gắng quên đi nhưng anh sẽ không từ bỏ

Mãi dõi theo dòng người trên phố đông

Lắng nghe nhịp đập trái tim mình

Có quá nhiều người trên thế gian này

Nói anh nghe đi, nơi đâu anh tìm được một người như em?

 

[Điệp khúc]

Dẫn lối anh đến trái tim em, đưa anh đến linh hồn em

Hãy trao anh bàn tay này trước khi anh già cỗi

Cho anh biết tình yêu là gì đi - chẳng có gợi ý gì cả

Chứng minh rằng điều kì diệu có thể thành hiện thực

 

Mọi người nói chẳng thứ gì là trường cửu bất diệt

Hiện tại chỉ có chúng ta nơi đây

Tình yêu là bây giờ hoặc không bao giờ nữa

Mang anh đi thật xa....

 

Dẫn lối anh đến trái tim em, đưa anh đến linh hồn em

Hãy trao anh bàn tay này, ôm lấy anh

Cho anh biết tình yêu là gì đi - hãy là vì sao dẫn đường

Dễ thôi, dẫn lối anh đến trái tim em

......

 

Picture bigsize free dowload

Henry

Sofia

Lynh